Bericht uit laatste halfjaar 2017 met thema Kerkgeschiedenis voor Francisc-Xaver

nrthemaklik op de titel om het bericht te lezenkerk/organisatie
19073KerkgeschiedenisLezingen jubileumjaar XaveriuskerkFrancisc-Xaver

Kijk verder in ARCHIEF