Welkom
Welkom bij de Gereformeerde Kerk (hersteld)
Geref.Kerk(hersteld)
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn de voortzetting van de Gereformeerde Kerken.
De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd in de jaren 2003 en 2004.
De grondslag van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de belijdenisgeschriften, te weten De Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea, De Geloofsbelijdenis van Athanasius, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels en eveneens conform de afspraken in De Dordtse Kerkenordening zoals deze door de te MariŽnberg gehouden synode is vastgesteld op 30 september 2006.De Gereformeerde Kerken (hersteld) zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

  Lees verder
Adressen van De Geref. Kerken A'foort e.o. (hersteld)
Kerk
Monuta
toon kerk op de kaart

Ringweg Dorrestein 9
3817 ES Amersfoort
033-4750398
http://www.dgk-amersfoort.nl/contact.php?kort=ja
WebsiteGeref. Kerken Amersfoort e.o. (hersteld)http://www.dgk-amersfoort.nl/

voor de Agenda van de komende 14 dagen klik hier
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort 23 en 24 juni
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort op zaterdag en zondag 23 en 24 juni 2018
bron: De Stad Amersfoort uitgave: 20 jun 2018
bericht nr. 19906 :  geplaatst op 20-06-2018 en 14 maal gelezen   Lees verder

Kijk verder in ARCHIEF