Welkom
Welkom bij de Gereformeerde Kerk (hersteld)
Geref.Kerk(hersteld)
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn de voortzetting van de Gereformeerde Kerken.
De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd in de jaren 2003 en 2004.
De grondslag van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de belijdenisgeschriften, te weten De Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea, De Geloofsbelijdenis van Athanasius, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels en eveneens conform de afspraken in De Dordtse Kerkenordening zoals deze door de te MariŽnberg gehouden synode is vastgesteld op 30 september 2006.De Gereformeerde Kerken (hersteld) zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

  Lees verder
Adressen van De Geref. Kerken A'foort e.o. (hersteld)
Kerk
Monuta
toon kerk op de kaart

Ringweg Dorrestein 9
3817 ES Amersfoort
033-4750398
http://www.dgk-amersfoort.nl/contact.php?kort=ja
ScribaA. van Egmond
010-5218982
avegmond@solcon.nl
ContactpersoonM.S. Godschalk
0343-593600
msgodschalk@dgk-amersfoort.n
http://www.dgk-amersfoort.nl/
WebsiteGeref. Kerken Amersfoort e.o. (hersteld)http://www.dgk-amersfoort.nl/

voor de Agenda van deze maand klik hier
Pastoraat
Speeddaten met pastores , Een kerk, die contact wil, moet creatief zijn
Kerken in Amersfoort
Speeddaten met pastores
Een kerk, die contact wil, moet creatief zijn
bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 01 febr 2018
bericht nr. 19559 :  geplaatst op 01-02-2018 en 73 maal gelezen   Lees verder

Kijk verder in ARCHIEF