Welkom
Welkom bij de Gereformeerde Kerk (hersteld)
Geref.Kerk(hersteld)
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn de voortzetting van de Gereformeerde Kerken.
De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd in de jaren 2003 en 2004.
De grondslag van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de belijdenisgeschriften, te weten De Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea, De Geloofsbelijdenis van Athanasius, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels en eveneens conform de afspraken in De Dordtse Kerkenordening zoals deze door de te MariŽnberg gehouden synode is vastgesteld op 30 september 2006.De Gereformeerde Kerken (hersteld) zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

  Lees verder
Adressen van De Geref. Kerken A'foort e.o. (hersteld)
Kerk
Monuta
toon kerk op de kaart

Ringweg Dorrestein 9
3817 ES Amersfoort
033-4750398
http://www.dgk-amersfoort.nl/contact.php?kort=ja
ScribaA. van Egmond
010-5218982
avegmond@solcon.nl
ContactpersoonM.S. Godschalk
0343-593600
msgodschalk@dgk-amersfoort.n
http://www.dgk-amersfoort.nl/
WebsiteGeref. Kerken Amersfoort e.o. (hersteld)http://www.dgk-amersfoort.nl/

voor de Agenda van de komende 14 dagen klik hier
Kijk verder in ARCHIEF