Protestantse Kerk
Generale synode: kerkorde huwelijk en levensverbintenis ongewijzigd
Kerkvernieuwing ‘Niet om hip te zijn’
Geloofsgesprek hoort bij de kern van kerk-zijn
Benoemingen generale synode november 2018
Zo vindt een kleine wijkgemeente haar predikant - een bijzonder beroepingsproces
‘Mensen vinden de weg naar God weer’
Dorpskerkambassadeur Mathilde Meulensteen: "Wat gebeurt er veel!"
400 jaar 'Dordt': een moment om te vieren?
"Als je echt luistert naar iemand dan kijk je als het ware in de ziel"
100 jaar na de Eerste Wereldoorlog
Nog twee dagen om te stemmen op diaconale ‘Smaakmaker van het Jaar’

Vernieuwd