Protestantse Kerk
"Zij verlicht ons leven met deze maaltijd"
Pinksteren: 'Wat moeten wij doen?'
Feest van de Geest: Een rondje kunst in de kerk
Hoe ga je als predikant of kerkelijk werker in gesprek met familie en huisartsen over het thema 'actieve levensbeëindiging' of 'voltooid leven'?
Levenseindezorg vraagt om goede samenwerking
Kerkenraad nieuwe stijl Goor roept vragen op. Ds. de Jong reageert.
Hemelvaart: God raakt ons aan met de handen van Jezus
“Het mag geen knutselevenementje worden, dan schieten we ons doel voorbij”
Ruimte maken voor een openhartig gesprek: wat bezielt je echt?
Geloofsgesprek: Het woord bij de daad
Dankgebed voor bevrijding

Vernieuwd