De 95 stellingen voor kerken in 2017 van Gert Huninkpagina 1
Kerk of organisatie: St Joriskerk
thema: Kerkgeschiedenis
link:http://www.kerkpleinamersfoort.nl/modules.php?name=Print&file=article&sid=19313
datum van plaatsing: 01-11-2017
95 nieuwe stellingen voor kerken in 2017 van Gert Hunink

Maarten Luther

31-10-2017 door Jeffrey Schipper

"Na 500 jaar is het daarom hoog tijd om ons af te vragen wat we met de erfenis van de Reformatie hebben gedaan en nu willen doen. Ik beperk mij hier tot het kerkelijke erf. In al die jaren is al veel over de Reformatie geschreven. Toch voel ook ik de wens om gedachten hierover op papier te zetten," schrijft Gert Hunink, ChristenUnie-raadslid en ouderling uit Amersfoort over zijn 95 nieuwe stellingen. "De materie zal ik niet als expert kunnen behandelen omdat ik een ‘leek’ ben, al ben ik wel ‘ervaringsdeskundige’. Evenals Luther destijds wil ik het gesprek aangaan over een aantal mijns inziens relevante punten. Net als Luther toen gebruik ik de vorm van stellingen en hedendaagse media.

Een principe van de Reformatie uit 1517 was dat blijvende reformatie, hervorming, vernieuwing nodig blijft. Daarvoor ging men toen terug naar de Bron. Om de Kerk blijvend en van binnenuit te vernieuwen moeten we dus terug naar die Bron blijven gaan. Daarvoor moeten we allemaal de Bijbel steeds weer opnieuw goed lezen en onderscheid maken tussen wat er staat en wat er gaandeweg ingeslopen is in de theologie en praktijk. Wat heeft de Bijbel ons in de 21e eeuw te zeggen. Hoe vertalen we dat naar het leven van alledag? Wat is er nú nodig?" Hunink deelt hieronder zijn 95 nieuwe stellingen.


Over Reformeren
1. Na 500 jaar Reformatie is het hoog tijd voor een nieuwe reformatie!
2. De kerken die zich het meest beroepen op ‘de Reformatie’, staan er in de praktijk het verst vanaf.
3. Gods liefde is het hart van een nieuwe reformatie.
4. Een nieuwe reformatie is ook gericht op de eenheid in Christus.
5. Een nieuwe reformatie vraagt ook om een andere kijk op het Joodse volk.

Over het Hart van het Evangelie
6. Het hart van het de goede boodschap is: God houdt van jou!
7. God houdt niet méér van keurige kerkmensen dan van mensen die niet in Hem geloven.
8. De echt góede boodschap is liefde. De goede boodschap is échte liefde. Echte líefde is de goede boodschap.
9. Verzoening is een middel, maar geen doel.
10. Liefde is uiterst kostbaar. Toch moeten we daar niet zuinig mee omgaan.
11. Jezus liet geen leer na, maar Zijn leven. Het gaat Hem niet om leer of leefstijl, maar om een levende relatie.

Over geloof en bekering
12. Geloof is kinderlijk vertrouwen op God.
13. De vraag hoe je een genadige God vindt is beantwoord tijdens de Reformatie. Wie dat wil overdoen heeft er niets van geleerd.
14. In veel kerken is van ‘bekering’ een systeem met allerlei vereisten gemaakt.
15. Jezus leert ons omdenken.
16. Kinderen leren om een leven lang om een ‘nieuw hartje’ te bidden, maakt van God een sadist.

Over de Bijbel
17.

volgende pagina