Mariadevotie in deze tijd op 14 okt
Kerk of organisatie: Francisc-Xaver
thema: Evenementen
link:http://www.kerkpleinamersfoort.nl/modules.php?name=Print&file=article&sid=19248
datum van plaatsing: 12-10-2017
Mariadevotie in deze tijd


Locatie
Sint Franciscus Xaveriuskerk Hoor- en Leerzaal

 


Mariaverering speelt van oudsher een belangrijke rol bij de meerderheid van de christenen
(katholieken, anglicanen en orthodoxen).
Dit komt tot uitdrukking in gebeden, gezangen en in beelden, schilderijen en iconen in kerken en thuis. Maria representeert
het vrouwelijke in het evangelie.
U hoort wanneer Mariaverering is begonnen en waarom in protestantse kerken Maria veel minder belangrijk is.
We gaan met name na wat de betekenis is van Maria in onze tijd. 

Inleider: Wiel Logister
Wiel Logister (1938), was hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Van 2002 tot 2011 was hij
provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de Montfortanen.
Datum: 14 oktober, 10.30 – 12.30
Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Bijdrage: € 5
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com