Voltooid leven: dit staat in het kersverse regeerakkoordpagina 1
Kerk of organisatie: Nieuw Apost.Kerk
thema: Levens beschouwing
link:http://www.kerkpleinamersfoort.nl/modules.php?name=Print&file=article&sid=19243
datum van plaatsing: 11-10-2017
Voltooid leven: dit staat in het kersverse regeerakkoord

10-10-2017 door Jeffrey Schipper

D66 is voorstander van de pil van Drion is, waarmee oudere mensen zelf een einde kunnen maken aan hun leven. Namens de ChristenUnie sprak Gert-Jan Segers eerder dit jaar klare taal over de kwestie 'voltooid leven': "Dat is voor mij een onbegaanbare weg." Vandaag presenteerden de partijen met VVD en CDA het regeerakkoord.

In het regeerakkoord is hierover het volgende te lezen: 'De euthanasiewetgeving is onderwerp geweest van onderzoek en advies door de Commissie-Schnabel vanuit de vraag hoe deze zich verhoudt tot hulp bij zelfdoding aan mensen die dit wensen omdat zij hun leven voltooid achten. Deze commissie concludeerde in 2016 onder meer dat de huidige wetgeving meer ruimte biedt dan artsen op dit moment voor ogen hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan dementie en psychisch lijden. (...) Vast staat dat zowel voorstanders als tegenstanders van een regeling voor hulp bij zelfdoding aan mensen die dit wensen omdat zij hun leven voltooid achten, hechten aan een brede maatschappelijke discussie over en zorgvuldige benadering van dit onderwerp.'


Concreet onderneemt het kabinet de volgende stappen:

  • De uitvoering van de aanbevelingen van het manifest “Waardig ouder worden” zal door het kabinet ter hand worden genomen.
  • De minister van Volksgezondheid zal de aanbevelingen van de commissie-Schnabel, waaronder verruiming van de kennis over en bekendheid met de euthanasiewetgeving (verbeteren van de kennis over de Euthanasiewet onder artsen en patiënten en het in bepaalde situaties raadplegen van een extra consulent), ter hand nemen in samenhang met de derde evaluatie van de euthanasiewetgeving.
  • Er zal een onderzoek gestart worden naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de hierboven door de commissie-Schnabel genoemde ruime interpretatie en toepassing van de bestaande euthanasiewetgeving onvoldoende soelaas biedt in de ogen van betrokkenen.

'In samenspraak met de Kamer, met behoud van ieders eigen positie en verantwoordelijkheid, zal het kabinet een brede discussie faciliteren over het waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven,' verklaren de vier partijen.

volgende pagina