Hervorm de kerk; wat zou Luther te zeggen hebben in deze tijd?
Kerk of organisatie: het Brandpunt
thema: Oecumene
link:http://www.kerkpleinamersfoort.nl/modules.php?name=Print&file=article&sid=19207
datum van plaatsing: 28-09-2017
Hervorm de kerk; wat zou Luther te zeggen hebben in deze tijd?
Luther wilde de kerk hervormen, wat uitliep op een nieuwe kerk: de protestantse. Hervorming is een doorgaand proces. Ook de kerken in onze tijd – zowel protestantse als rooms-katholieke – staan voor de uitdaging om zich te hervormen: herbronnen én afstemmen op de eigen tijd

In dit Luthergedenkjaar organiseren het Spiritueel Cultureel Centrum en Het Brandpunt op 30 september a.s. een inspirerende miniconferentie.

Twee prominente theologen (Rob Visser, protestant en Frank Bosman, rooms-katholiek) geven ieder in vijf stellingen hierop hun visie.

Én u hoort inspirerende praktijkvoorbeelden van vernieuwing door Diederiek van Loo van de Lutherse experimenteergemeente en Maria Leunissen van de religieuze leefgemeenschap Castella.

Wiena Bakker is gastvrouw en voorzitter en zal samen met de inleiders op interactieve wijze met u reflecteren op de stellingen. 

 

Datum: zaterdagnamiddag 30 september 14.30 - 17.30; aanvang 15:00 uur 

Plaats: oecumenisch centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort 

Informatie/aanmelding: secretariaatscc@gmail.com 

 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

Johan van der Vorm, mede organisator namens het Brandpunt, 06 21134472