TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van 3 jan. 2010
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op 3 jan 2010
ontleend aan de Stad Amersfoort


Kerkdiensten

woensdag 30 december 2009 00:00
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 6 januari: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
Geen opgave ontvangen.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. D. van Wageningen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. D. van Wageningen.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, Woord- en Gebedsviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: geen opgave ontvangen.
Zon en Schild: do. 31 dec. 15.00 uur: past. B. Grashuis; zo. 10.00 uur: dienst.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: do. 31 dec. 19.00 uur: dr. H. de Leede; vr. 1 jan. 10.30 uur: dr. H. de Leede; zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 18.30 uur: dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo.
Ouderenzorg Nijenstede: do. 31 dec. 19.00 uur: ds. P. Riemersma; zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. J. van Baardwijk; zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: do. 31 dec. 19.00 uur: ds. D.J. van Wageningen; zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, Rotterdam.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: do. 31 dec. 19.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. M.D. v.d. Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: do. 31 dec. 19.00 uur: ds. G.D. Kamphuis; vr. 1 jan. 10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: ds. P. Koeman, Barneveld; 17.00 uur: kand. T. de Ridder, Lunteren.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. W. Verschoor; vr. 1 jan. 10.30 uur: Morgengebed; zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: do. 31 dec. 19.00 uur: ds. B. Borger; vr. 1 jan. 10.30 uur: ds. B. Borger; zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: do. 31 dec. 19.00 uur: zie Opstandingskerk; vr. 1 jan. 10.30 uur: zie Opstandingskerk; zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: do. 31 dec. 19.00 uur: zie Opstandingskerk; vr. 1 jan. 10.30 uur: Morgengebed; zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: Th.P. de Jong, Utrecht.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 19.00 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: do. 31 dec. 19.30 uur: dienst; zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. R. Barkema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg; zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. A.N. Hendriks.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 8.45 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 10.30 uur: ds. D. Heek; 16.30 uur: ds. J. Smit, Nijkerk.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: do. 31 dec. 16.00 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. M.J.C. Blok; 17.00 uur: ds. B.C. Buitendijk.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: do. 31 dec. 18.30 uur: ds. C. Beiboer; zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: geen opgave ontvangen.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. G. Gunnink; voor zondag geen opgave ontvangen.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: do. 31 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering (voor gehele parochieverband), pastor J. van Pampus, m.m.v. Holy Spirit Choir; vr. 1 jan. 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Geestkerk, pastor R. Vonhögen; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: do. 31 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. twee koren.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: do. 31 dec. viering in Ansfridusparochie; vr. 1 jan. 11.00 uur: Viering in H. Geestparochie; voor zondag geen viering ontvangen.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: do. 31 dec. viering in Ansfridusparochie; vr. 1 jan. 11.00 uur: Viering in H. Geestparochie; zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, M. Verstraelen en H. Kruthof, m.m.v. koorgroep 't Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: vr. 1 jan. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman, m.mv. open cantorij; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: vr. 1 jan. 10.00 uur: Eucharistieviering; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: do. 31 dec. 19.00 uur: Oecumenische viering, A. Timmerman en W. Klamer, m.m.v. koor Tussendoor; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: geen opgave ontvangen.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: do. 31 dec. 19.30 uur: Oecumenisch avondgebed; vr. 1 jan. 16.00 uur: Gebedsdienst; zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed; www.amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): do. 31 dec. 19.30 uur: Leesdienst; vr. 1 jan. 10.00 uur: Leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): do. 31 dec. 19.30 uur: ds. F. Gerkema, zo. 10.00 uur: ds. J.H. Veefkind.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: do. 31 dec. 19.30 uur: ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: do. 31 dec. 19.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; vr. 1 jan. 10.00 uur: ds. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur: ds. A. Broersma, Lelystad; 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng. www.perspectief-veg.nl
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. B. Niehof; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dienst. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. www.voutrecht.nl/amersfoort.html

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 30 dec 2009
bericht nr. 9939 :  geplaatst op 30-12-2009 en 3573 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken