TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van 24- 27 dec 2009 Rond Kerstmis
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op van 24 - 27 dec. 2009
ontleend aan de Stad Amersfoort
Rond Kerstmis

Kerkdiensten

woensdag 23 december 2009 00:00
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 6 januari: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
do. 24 dec. 21.00 uur: Sint Ansfridusparochie; zo. 10.00 uur: NGK; 17.00 uur: GKV Westerkerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: do. 24 dec. 20.00 uur: ds. G. Brunsveld, dienst van Woord en Gebed; zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger. Locatie Elisabeth: zo. 27 dec. geen viering.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: vr. 25 dec. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast; zo. 9.45 uur: dhr. P. v.d. Veer.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; vr. 25 dec. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast; zo. 11.00 uur: dhr. P. v.d. Veer.
Birkhoven, Birkstraat 100: do. 24 dec. 19.00 uur: mevr. J. Adriaansz; zo. geen dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth: vr. 25 dec. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem en mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor; zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: vr. 25 dec. 10.15 uur: ds. A. van Haarlem.
Zon en Schild: do. 24 dec. 18.30 uur: past. S. Muns, m.m.v. cantorij Open Kapel; vr. 25 dec. 10.00 uur: past. C. Arends; zo. geen dienst.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: do. 24 dec. 18.30 uur: Kinderdienst; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. C. Fieren; zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 18.30 uur: ds. J.B. Kamp, Heteren.
Ouderenzorg Nijenstede: vr. 25 dec. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling; zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: do. 24 dec. 22.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; vr. 25 dec. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst voor jong en oud; zo. 10.30 uur: mevr. E. van der Wal.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: do. 24 dec. 19.00 uur en 22.00 uur: Back to Bethlehem, kerstnachtdienst in musicalvorm; vr. 25 dec. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, m.m.v. Brugkoor; zo. 10.00 uur: ds. G.J. Roest, Stedum, doopdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: do. 24 dec. 22.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. muziekgroep; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep; zo. 10.00 uur: dhr. J.W. van Bart, Oldebroek.
St. Joriskerk, Hof 1: do. 24 dec. 22.00 uur: Kerstnachtdienst Kerinam/Alg. Kerkenraad Herv.; vr. 25 dec. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 16.00 uur: Kinderkerstfeest; za. 26 dec. 9.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam; zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. A.D. Goijert, Bunschoten.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: do. 24 dec. 19.00 uur: Kerstviering met en voor kinderen; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, m.m.v. zanggroep; zo. 10.00 uur: ds. D. van Wageningen.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: do. 24 dec. 22.00 uur: ds. B. Borger; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. B. Borger; zo. 10.00 uur: ds. T. de Boer, Leusden.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: do. 24 dec. 22.00 uur: ds. P.P. van der Harst; vr. 25 dec. 9.00 uur: Kinderkerstviering in Henricuskerk; 10.15 uur: ds. P.P. van der Harst; zo. 10.00 uur: drs. A.S. van Klinken.
De Open Hof, Vogelplein 1: do. 24 dec. 22.00 uur: Zie Opstandingskerk; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: do. 24 dec. 18.30 uur: Kinderkerstfeest, musical; 22.00 uur: Kerstnachtdienst. ds. J. Woltinge, m.m.v. Reli-Jam; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, themadienst.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Hooglanderveen: do. 24 dec. 18.30 uur in Wellantcollege: Kinderkerstnachtdienst; vr. 25 dec. 9.00 uur en 11.00 uur in Wellantcollege: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 9.00 en 11.00 uur in Wellantcollege: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: do. 24 dec. 19.00 uur: pastor Th. Deinum-Kloek; 22.00 uur: pastor W. Klamer; vr. 25 dec. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor Th. Deinum-Kloek; zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Sprotte.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: dienst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: do. 24 dec. 19.00 uur: Kinderkerst, A. Sprotte; 21.00 uur: Tafeldienst, J. van Pampus en A. Sprotte, m.m.v. Spirit; vr. 25 dec. 10.00 uur: Gebedsviering, E. Vos en A. Sprotte; zo. 10.00 uur: Gebedsviering, PKN.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 16.00 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 10.00 uur: Leesdienst; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 10.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Spakenburg; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: vr. 25 dec. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 15.30 uur: Kerstviering; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: do. 24 dec. 22.00 uur: Preekvoorziening; vr. 25 dec. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. D.T. Vreugdenhil, Nijkerk; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: do. 24 dec. 22.00 uur: Preekvoorziening; vr. 25 dec. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 8.45 uur: ds. D.T. Vreugdenhil, Nijkerk; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. C. Beiboer; zo. 8.45 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 15.00 uur: student D. Heek, Bunschoten.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: vr. 25 dec. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: Kinderkerstfeest; zo. 10.45 uur: ds. P. Schelling; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. A. Buursema; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: do. 24 dec. 19.00 uur: Gezinskerstviering, pastor J. van Pampus; 21.30 uur: Kerstnachtmis, Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. koor 4U met orkest; 24.00 uur: Kerstnachtmis, Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria; vr. 25 dec. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor G. Timmerman, m.m.v. open cantorij; za. 26 dec. Eucharistieviering in de H. Geestkerk (voor gehele parochieverband), pastoor Tuan en pastor F. Sieraal; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor J. de Froe en pastor J. van Pampus, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: do. 24 dec. 22.00 uur: Kerstnacht-euch.viering, pastoor Thong en F. Sieraal, m.m.v. alle koren; vr. 25 dec. 11.00 uur: Euch.viering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. K.K.A. koor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: do. 24 dec. 19.00 uur: Familieviering van Woord en Communie, diaken F. Sieraal, m.m.v. gelegenheidskoor; 22.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. E. Vos, m.m.v. koor Koh-I-Noor; vr. 25 dec. 10.00 uur: Eucharistievieviering, pastoor T. Nguyen, m.m.v. Gemengd koor; za. 26 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: wo. 23 dec. 10.30 uur: Kerstbijeenkomst voor senioren; do. 24 dec. 18.30 uur: Kinderviering; 20.30 uur: Kerstviering met het AJO orkest en het koor Arena Cantat; 23.00 uur: Nachtviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand; vr. 25 dec. 10.30 uur: Kerstviering, J. van Pampus, m.m.v. cantorij; 15.00 uur: Kindje wiegen; zo. 10.30 uur Viering van Woord en Gebed, G. Timmerman, m.m.v. Mannenschola; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: do. 24 dec. 19.00 uur: Gezins-kerstviering, p.w. E. Vos, m.m.v. tiener- en kinderkoor; vr. 25 dec. 22.00 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. koor Oorsprong; vr. 25 dec. 15.00 uur: Kindje wiegen; za. 26 dec. 11.00 uur: Viering voor gehele parochieverband, pastor Tuan en F. Sieraal; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: do. 24 dec. 17.30 uur: Kleuterkerst, J. van Pampus; 19.00 uur: Gezinsviering, M. van Tricht, m.m.v. kinderkoor; 21.00 uur: Woord- en Communiviering, A. Timmerman, m.m.v. koor Tussendoor; 23.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Martinuskoor; vr. 25 dec. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Ceciliakoor; za. 26 dec. 9.30 uur: Lessons & Carols, m.m.v. Martinuskoor; 11.30 uur: Kindje Wiegen; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: do. 24 dec. 17.30 uur: Kleuterkerst, pastoor Tuan; 19.00 uur: Gezinsviering, A. Timmerman; 21.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, vr. 25 dec. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven; 15.00 uur: Kindje wiegen; za. 26 dec. 10.00 uur: Lessons & Carols; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; di. 29 dec. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: do. 24 dec. 22.00 uur: Eucharistieviering; vr. 25 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): vr. 25 dec. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): do. 24 dec. 19.30 uur: Kerstavonddienst; vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; zo. 10.00 uur: ds. G. Bronsveld, Doorn; 16.30 uur: Geen dienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: vr. 25 dec. ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: ds. W. Dijksterhuis; 17.00 uur: ds. F. van Deursen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: vr. 25 dec. 9.30 uur en 15.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: vr. 25 dec. 10.30 uur: ds. K. v.d. Horst, m.m.v. harpist; zo. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: do. 24 dec. 19.00 uur: Kerstviering; vr. 25 dec. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries; zo. geen dienst.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.1 0.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: do. 24 dec. open huis, Oeds Blok; vr. 25 dec. 10.00 uur: Oeds Blok; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: do. 24 dec. 22.30 uur: Kerstnachtdienst, majoor en mevrouw Verhulst-Bestebreur, m.m.v. eigen zangkoor en ensemble 'Veluwse Brass'; vr. 25 dec. 10.30 uur: Kerstwijdingsdienst, majoor mevruw M. Hogetoorn; zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 25 dec. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng; zo. 10.30 uur: Getuigenisdienst, br. M. Bejamins; zo. 10.30 uur: br. B. Niehof; www.egdeark.nl
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: vr. 25 dec. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo; zo. 10.00 uur: mevr. G. Doekes-van Slooten, Zwolle. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 17.00 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. www.voutrecht.nl

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 23 dec 2009
bericht nr. 9914 :  geplaatst op 23-12-2009 en 4318 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken