TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 13 dec 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 13 dec. 2009
ontleend aan de StadAmersfoort

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 11.00 uur: Sint Ansfridus; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Schrift en Tafel.
Locatie Elisabeth: zo. 13 dec. geen viering.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. J. van Baardwijk.Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. J. van Baardwijk.

Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: past. J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. A. de Jong.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, dienst van Woord en Tafel.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. H.F. Klok, Maarssen; 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. H.A. van Dop.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: prof. dr. H. de Roest, dienst van Schrift en Tafel;
10.30 uur: prof. dr. H. de Roest, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef, Leusden.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: prof. dr. W. Verboom, Harderwijk; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: stagiaire M. de Vries en ds. W. Verschoor, H.A.
Opstandingskerk,
Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. S.H. Muller.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 17.00 uur: Vesper.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Hooglanderveen: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur (m.m.v. cantorij): ds. R. Rosmolen.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 11.00 uur: Zinnige Zondag i.s.m. De Kamers.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, A. Sprotte.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: prof. A. de Bruijne, Kampen; 19.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H. Boiten; 17.00 uur: ds. M.H. Sliggers.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 10.30 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg; 16.30 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: br. W.T. van Veelen, Utrecht; 17.00 uur: br. H. Bouma, Utrecht.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: br. H. Bouma, Utrecht.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. St. Barbarakoor, Nieuwegein.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, dhr. H. Kruthoff en dhr. L. v.d. Haterd, m.m.v. cantorij, er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan en Fr. Sieraal, m.m.v.open cantorij; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. koor Tussendoor; 11.30 uur: Doopviering, A. van Boven.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Gebedsviering, pastoor Tuan; zo. 11.00 uur: Woord- en communieviering, pw. J. van Pampus, gemengd koor.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: Vesper in De Hoeksteen.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: dr. A.W. Velema, Leusden; 17.00 uur: br. H.J. Takken.

Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 11.30 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.1 0.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: René Erwich; www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: envoy en mevrouw K. Bosch, Nieuwegein.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken, thema: in verwachting van een Godswonder. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl

Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 9.30 uur en 11.45 uur: br. M. Bejamins-Tombeng; www.egdeark.nl

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse, Velp. www.vegamersfoort.nl

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl.

l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl

Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org

Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat: zo. 17.00 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. www.voutrecht.nl

 

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 03 dec 2009
bericht nr. 9864 :  geplaatst op 12-12-2009 en 3441 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken