TERUG
Financiën
Motivatie-kick off bij start Kerkbalans
‘Event’ moet vrijwilligers stimuleren in geld ophalen voor kerk
‘Motivatie-kick off’ bij start Kerkbalans
Utrecht - De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt op 13 januari voor het eerst ingeluid door een landelijk event.
De bijeenkomst is niet langer alleen op de pers gericht, maar moet vooral de vrijwillgers in de gemeenten stimuleren voor hun ronde langs de deuren.

 


Door Hanneke Goudappel.
Dirk Bijl, voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG), schrijft over de bijeenkomst in het blad Kerkbeheer van de Vereniging voor Kerkrentmeesters in de PKN.
Al jaren wordt er half januari een persontmoeting gehouden waar de cijfers van de actie Kerkbalans van de kerken worden gepresenteerd en toegelicht. Het is het startschot van de jaarlijkse geldwervingsactie van vijf kerkgenootschappen (de Protestantse Kerk, R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstranten en de Oud-Katholieke Kerk). Voor deze kerkgenootschappen zijn de opbrengsten uit Kerkbalans de grootste inkomstenbron.
,,De bijeenkomst krijgt nu meer het karakter van een kick off, echt bedoeld als stimulans voor de vrijwilligers in de kerken en parochies”, licht Bert Elbertse toe, lid van de commissie ICG. Duizenden Kerkbalanslopers gaan van 17 tot 30 januari weer op pad voor een gift voor het plaatselijke kerkenwerk. ,,Je kunt zeggen: we geven op een persconferentie informatie aan de pers, maar net zo belangrijk is het om al de mensen te motiveren die het in het land moeten dóén.”
Daarom wordt een deel van de bijeenkomst nog diezelfde middag uitgezonden door RKK, en is er ook overleg om delen ervan uit te zenden via radio.
Niet alleen de cijfers van Kerkbalans 2009 komen aan bod. ,,Naast wat het allemaal heeft opgebracht, willen we insteken op de vraag: wat heb je er als kerk mee gedaan?”, vertelt Elbertse. ,,Dat is heel belangrijk ter stimulans voor de mensen die er mee bezig zijn. Die doen het niet voor zichzelf, maar waarvoor doen ze het dan wél precies?”
Het event heeft plaats in de Jacobikerk in Utrecht. Wat de precieze inhoud van de dag wordt, kan Elbertse nog niet zeggen. ,,Daar zijn we nog druk mee bezig.” Duidelijk is wel dat een belangrijk onderdeel een rondetafelprogramma wordt van een minuut of veertig. Daaraan nemen preses van de Protestantse Kerk ds. Arjan Plaisier en bisschop De Korte van bisdom Groningen-Leeuwarden deel. Getracht wordt om ook minister Van der Hoeven van economische zaken aan tafel te krijgen. Ook de jaarlijkse Kerkbalans Awards zullen worden uitgereikt.

Crisis

Al aan het begin van het jaar werd gevreesd voor de invloed van de financiële crisis op de resultaten van Kerkbalans. De vraag ‘Wat heeft de crisis met Kerkbalans 2009 gedaan?’ klinkt langzamerhand vertrouwd, schrijft Dirk Bijl in Kerkbeheer. Maar alle sombere voorspellingen ten spijt: ‘De voorlopige resultaten - het jaar is nog niet voorbij - geven aan dat aan rooms-katholieke kant sprake is van een lichte stijging. Aan protestantse zijde verwachten we in totaliteit een lichte daling of een gelijkblijvend niveau.’
,,Daar zijn we erg voorzichtig mee”, licht Dirk Bijl toe. ,,Veel kerkrentmeesters zijn juist in november bezig met de afwikkeling van de toegezegde bedragen. Daarnaast blijkt elk jaar opnieuw dat de uiteindelijke giften hoger uitkomen dan schriftelijk was toegezegd.”
Terugkijkend op 2009 tot heden zijn belangrijke plussen te melden, aldus Bijl. ‘Uit diverse verslagen blijkt dat kerkenraden zich in toenemende mate bezinnen op hun taak in Kerkbalans. Steeds duidelijker ervaart men een gezamenlijke verantwoordelijkheid (dus van alle ambten). Ook ontvangen onze Kerkbalans-adviseurs steeds vaker een uitnodiging tot het bijwonen van een deel van de kerkenraadsvergadering.’

WEcollect

De actie WEcollect begint aan te slaan, schrijft Bijl verder. Dit project is bedoeld om jongeren te stimuleren om geld te werven voor het plaatstelijk jeugdwerk. 75 procent van de inkomsten zijn bestemd voor het eigen plaatselijke jeugdwerkdoel. 25 procent gaat naar een landelijk doel waar de jongeren zelf voor kunnen kiezen.
Met dit nieuwe initiatief wil de Protestantse Kerk een ‘geefhouding’ ontwikkelen bij jongeren, passend bij hun belangstelling, motivatie en doelen. ,,Het is ook een manier om hen in te wijden in Kerkbalans en te laten zien dat de kerk te maken heeft met hun eigen leven’’, zei Harmen van Wijnen, directeur van JOP, in januari bij de start van het initiatief.
Tien kerken zijn dit jaar aan de slag gegaan met WEcollect. ,,Bij nog veel meer gemeenten is interesse voor het initiatief”, vertelt Van Wijnen over de ontwikkelingen. ,,Het concept blijkt aan te slaan. Tegelijk merken we dat gemeenten het vaak lastig vinden om concrete acties op te zetten. Jeugdwerk en het beheer van het geld door kerkrentmeesters zijn vaak twee aparte eilanden, blijkt wel. Een van de conclusies uit de pilots is dat hier echt bruggen moeten worden geslagen.”bericht nr. 9765 :  geplaatst op 24-11-2009 en 897 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken