TERUG
Huwelijk
Goede huwelijksvoorbereiding is een must
Dr. M. van Campen helpt kerken naar een betere begeleiding van aanstaande echtparen
‘Goede huwelijksvoorbereiding is een must’
Zwartebroek - Huwelijksproblemen gaan aan christelen bepaald niet voorbij. Predikant Theo van Campen constateerde in zijn pastorale werk dat veel kerken een aanstaand echtpaar haast nooit meer bieden dan één gesprek. Van Campen ontwikkelde een methode voor huwelijkscatechese.


Door Hanneke Goudappel.
Verbonden in liefde en trouw. Huwelijkscatechese is het eerste deel van de serie Reflector Crosspoints. In deze serie verschijnen boekjes die bestemd zijn voor gelegenheidscatechese. Ze sluiten aan bij de catecheseserie Reflector, waarin inmiddels twaalf boekjes en een handleiding zijn verschenen. ,,Bij elkaar zijn er sinds 1999 zo’n 150.000 exemplaren verkocht. Dat had ik nooit gedacht toen ik eraan begon”, vertelt ds. Van Campen, die sinds 2006 predikant is van de Hervormde Gemeente Zwartebroek-Terschuur.
De catechesemethode wordt vrij breed op het kerkelijk erf gebruikt, zegt ze:,,In gereformeerde-bondsgemeenten, in christelijke gereformeerde kerken en ook wel in gereformeerd-vrijgemaakte kerken en in enkele baptisten of evangelische gemeenten.”
De methode voor huwelijkscatechese voorziet in een behoefte in deze kerken, is Van Campens idee. De meeste gemeenten binnen reformatorische kerken volstaan met een weinig inhoudelijk huwelijksgesprek voor de trouwdienst. Vaak gaat het vooral over de kerkdienst. ,,Op een kring voor jonge ouders vroeg ik ooit of er tijdens het huwelijksgesprek van de deelnemers ook aandacht was besteed aan het samen bidden en Bijbellezen thuis. Tot mijn verwondering was dat bij niemand het geval.”
Bij Van Campen rees de vraag of de problemen die zich soms in een huwelijk voordoen niet voorkomen hadden kunnen worden als de kerk meer werk had gemaakt van een grondige voorbereiding. In het pastoraat kwam Van Campen echtscheiding tegen en huwelijken die ,,langzaam maar zeker doodgebloed zijn”. ,,Ook vreemdgaan is helaas niet geheel vreemd in christelijke kring. Langzaam maar zeker groeit het inzicht dat huwelijkscatechese geen luxe-aangelegenheid is, maar een must.”

Niet voorbereid

Jonge mensen worden niet voorbereid op het huwelijk, stelt Van Campen. ,,Er is in ons land iets merkwaardigs aan de hand. Wie auto wil gaan rijden, moet daarvoor een rijbewijs behalen. Om het theorie-examen met succes te kunnen afleggen dient een boekje met verkeersregels en verkeersborden te worden bestudeerd. Voor het aanleren van vaardigheden wordt een aantal rijlessen gevolgd. Heel anders is het wanneer je wilt gaan trouwen. Niemand vraagt dan naar kennis of vaardigheden. Je meldt je aan op het gemeentehuis en binnen de kortste keren is de trouwdatum geregeld.”
Jonge mensen bereiden zich praktisch gezien vaak wel heel goed voor op een huwelijk, merkt Van Campen. ,,Ze zijn druk met kopen van een huis, met de inrichting, en ook de trouwdag vraagt veel aandacht. Maar de inhoudelijke kant schiet er vaak bij in: wat betekent het om getrouwd te zijn, voor jezelf, met het oog op je familie, je vrienden. Ik vraag wel eens aan jonge stellen: bidden jullie samen wel eens? Meestal is dat niet het geval. Het gevolg daarvan is dat er in de gezinnen heel weinig hardop wordt gebeden. De basis daarvan moet worden gelegd wanneer je trouwt.”
In de 32 jaar dat Van Campen predikant is, houdt hij voor een huwelijksdienst altijd een uitvoerig huwelijksgesprek. Inmiddels heeft hij in de gemeente in Zwartebroek-Terschuur drie keer een huwelijkscatechese-reeks van vijf avonden gegeven. ,,Het is ook denkbaar dat een echtpaar uit de gemeente de leiding van de huwelijkscatechese op zich neemt. De cursus krijgt op deze manier een wat persoonlijker karakter.”
,,De eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad, omdat de huwelijkscatechese een onderdeel vormt van de lerende gemeente. De toerusting van gemeenteleden die op een cruciaal punt van hun levensweg zijn aangekomen, zou er eigenlijk vanzelfsprekend bij moeten horen.”
Van verplichting is overigens geen sprake. ,,De stellen in onze gemeente waarvan bekend is, dat ze rondlopen met trouwplannen worden door de kerkenraad persoonlijk uitgenodigd om aan deze avonden deel te nemen. Ons beleid is erop gericht jonge mensen te motiveren en te stimuleren.” Ook stellen die kortgeleden zijn getrouwd, kunnen aan de cursus deelnemen.
Tot Van Campens verrassing is de bereidheid om de cursus te volgen heel groot. ,,Uit reacties blijkt dat men de avonden als verrijkend en waardevol ervaart. Wat ik het meest terughoor is dat voor jongeren de bijbelse visie op het huwelijk een eyeopener was. We bespreken de bijbelse hoofdlijnen over liefde en huwelijk. Liefde heeft in de Bijbel een ander gewicht dan in onze samenleving. Ik heb de indruk dat veel jongeren leven met een visie over liefde, die vooral uit films, de media en boeken komt. Liefde lijkt vandaag de dag vooral gericht op de bevrediging van je eigen behoeften. Op het moment dat je zelf niet meer aan je trekken komt, is het met de liefde ook gedaan.”

Vliegtuigje

In de catechese komt onder meer aan de orde dat ,,in de Bijbel liefde altijd is verbonden met willen geven, en met de bereidheid tot zelfverloochening”. ,,Daarom gaan liefde en trouw ook altijd hand in hand. Het is als met een tweemotorig vliegtuigje. Als de motor van de liefde soms hapert, dan houdt de motor van de trouw het toestel toch in de lucht. Liefhebben moet je leren op de leerschool van de Heilige Geest en een van de eerste lessen is dat liefhebben een werkwoord is. Liefde komt je niet aanwaaien. Daar moet je samen aan werken in afhankelijkheid en gebed.”
Kortgeleden kwam Van Campen een stel tegen dat hij twintig jaar geleden getrouwd had. ,,Ze vroegen: ‘Weet u nog waarover u het hebt gehad tijdens het huwelijksgesprek?’ Ik zei: ‘Ik vermoed over samen bidden.’ Ze vertelden dat ze er na een tijdje mee waren gestopt, maar dat ze al snel merkten dat het effect had op hun relatie: het ging slechter. Daarom hebben ze de draad weer opgepakt.”
Tijdens de huwelijkscatechese komt ook communicatie aan de orde. ,,In nogal wat relaties treedt vervreemding op omdat man en vrouw niet echt meer in gesprek gaan met elkaar. De vijf talen van de liefde (naar het gelijknamige boek van Gary Chapman) die eveneens aan bod komen, was ook voor heel wat jongeren een eyeopener.”
Andere thema’s die aan de orde komen zijn samen bidden, omgaan met conflicten, seksualiteit en gezinsvorming en de verleidingen en valkuilen van de huidige cultuur.
Belangrijkste verschil tussen deze nieuwe methode voor huwelijkscatechese en bestaande huwelijkscursussen als de Marriage Course is de didactische opzet. Elk hoofdstuk begint met een verkenning van het thema, met soms een casus, soms een stelling of een andere werkvorm. Daarna volgt een Bijbelstudie en ten slotte verwerking aan de hand van vragen, opdrachten en stellingen.
iVerbonden in liefde en trouw. Huwelijkscatechese. Dr. M. van Campen. Uitgeverij Boekencentrum, 6,90 euro. www.reflectorcatechese.nl
i Marriage Courses worden op verschillende plaatsen in Fryslân gegeven, onder meer in Kollumerzwaag door Friesch Dagblad-medewerker Jeannet Bijleveld. www.marriagecourse.nl

bron: Friesch Dagblad uitgave: 20 nov 2009
bericht nr. 9757 :  geplaatst op 20-11-2009 en 1455 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken