TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 7 nov. 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 7 nov. 2009
ontleend aan Stad Amersfoort

Kerkdiensten

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 11 nov.: ds. J. Vroegindeweij.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 11.00 uur: Sint Ansfridusparochie; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: B. Grashuis, Woorddienst.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: wo. 19.30 uur: ds. C. Blenk, Lieden; zo. 10.00 uur: ds. W.F. Schormans, Nijkerkerveen; 18.30 uur: ds. W. Bos.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: mevr. ds. N. Walet.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 17.00 uur: zie Nieuwe Kerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: wo. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen m.m.v. zanggroep; zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, themadienst Herschepping.
St. Joriskerk, Hof 1: wo. 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: ds. C. Blenk, Lienden; 17.00 uur: ds. W.J. Dekker, Delft.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, jeugddienst.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. A.E. van Bunnik.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. S.H. Muller.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: drs. T. Dijkstra-Algra; 17.00 uur: mevr. M. van Rooijen, oecumenische vesper.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Hooglanderveen: wo. 19.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 9.00 uur en 11.00 uur: dhr. P. van der Veer, Zwolle.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 11.00 uur: Zinnige Zondag i.s.m. De Kamers.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Avondmaal, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: wo. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: wo. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 10.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: wo. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. M.H. Sliggers.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: wo. 19.30 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A. Kamer.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo; 15.00 uur: student D. Heek, Bunschoten.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo; 17.00 uur: ds. H.Sj. Wiersma, Spakenburg.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. 19.30 uur: ds. P.P.H. Waterval; zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: wo. 4 nov. zie Amersfoort-Nieuwland; zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: wo. 4 nov. 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 0.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverd.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. van de Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.mv. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met ziekenzalving, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst; www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. koor Oorsprong; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan , m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): wo. 19.30 uur: Leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 16.30 uur: dhr. J. Hoogland.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: wo. 19.30 uur: ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. G. de Lange, Ede.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: wo. 19.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.1 0.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, dienst met jeugd; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 10.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: envoy T. Plantinga.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pers-pectief-veg.nl
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 9.30 uur en 11.45 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J.J. Sijl, lofprijzing. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl
Kerkdiensten
woensdag 4 november 2009 00:00
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 11 nov.: ds. J. Vroegindeweij.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 11.00 uur: Sint Ansfridusparochie; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: B. Grashuis, Woorddienst.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: wo. 19.30 uur: ds. C. Blenk, Lieden; zo. 10.00 uur: ds. W.F. Schormans, Nijkerkerveen; 18.30 uur: ds. W. Bos.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: mevr. ds. N. Walet.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 17.00 uur: zie Nieuwe Kerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: wo. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen m.m.v. zanggroep; zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, themadienst Herschepping.
St. Joriskerk, Hof 1: wo. 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: ds. C. Blenk, Lienden; 17.00 uur: ds. W.J. Dekker, Delft.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, jeugddienst.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. A.E. van Bunnik.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. S.H. Muller.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: drs. T. Dijkstra-Algra; 17.00 uur: mevr. M. van Rooijen, oecumenische vesper.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Hooglanderveen: wo. 19.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 9.00 uur en 11.00 uur: dhr. P. van der Veer, Zwolle.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 11.00 uur: Zinnige Zondag i.s.m. De Kamers.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Avondmaal, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: wo. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: wo. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 10.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: wo. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. M.H. Sliggers.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: wo. 19.30 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A. Kamer.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo; 15.00 uur: student D. Heek, Bunschoten.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo; 17.00 uur: ds. H.Sj. Wiersma, Spakenburg.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. 19.30 uur: ds. P.P.H. Waterval; zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: wo. 4 nov. zie Amersfoort-Nieuwland; zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: wo. 4 nov. 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 0.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverd.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. van de Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.mv. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met ziekenzalving, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst; www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. koor Oorsprong; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan , m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): wo. 19.30 uur: Leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 16.30 uur: dhr. J. Hoogland.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: wo. 19.30 uur: ds. W. Molemaker; zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. G. de Lange, Ede.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: wo. 19.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.1 0.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, dienst met jeugd; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 10.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: envoy T. Plantinga.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pers-pectief-veg.nl
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 9.30 uur en 11.45 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J.J. Sijl, lofprijzing. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 21 okt 2009
bericht nr. 9685 :  geplaatst op 04-11-2009 en 4724 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken