TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo.11 okt 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 11 okt 2009
ontleend aan Stad Amersfoort

Kerkdiensten


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 14 okt.: ds. Ph. Looyen.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed. Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz, m.m.v. Brugkerkkoor.
Verpl.huis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Euch.viering, pastor J. de Froe.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. H. Laernoes, dienst van Woord en Tafel.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: dr. A. Noordegraaf, Ede.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. D. van Wageningen, doopdienst; 19.00 uur: zie Nieuwe Kerk, themadienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij; 19.00 uur: dr. H. de Leede, themadienst.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, H.A.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. L. Schoonderbeek.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 17.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, oecumenische vesper.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Hooglanderveen: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. v.d. Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: Emma Rijks.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 11.00 uur: Zinnige Zondag i.s.m. De Kamers.
Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Avondmaal, A. Sprotte; 13.30 uur: Doopviering, E. Vos en A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 10.30 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: Preekvoorziening; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 14.30 uur: ds. C. Beiboer, aangepaste dienst voor verst. gehandicapten en moeilijk lerende kinderen.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverd.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: wo. 19.00 uur: Mariaviering, m.m.v. gemengd koor; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met doop, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche; www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Gezinsviering met euch., pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. tiener- en kinderkoor; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, familieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. kinderkoor. Er is crèche.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, oogstdienst; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 16.30 uur: mevr. J. Gerkema-Mudde.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: dienst in Oud kath. kerk: pr. G. Verheij-de Jager en ds. K. van der Horst, oogstdienst met euch.viering.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. A. Hoekema.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.1 0.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl
Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor en mevr. D.J. Verhulst-Bestebreur, m.m.v. muziekkorps uit Almelo.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pers-pectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 9.30 uur en 11.45 uur: br. Carlos Baädilla.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Spee, lofprijzing. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: lunch; 13.00 uur: service in English. Info:
johan@gracechurch.nl

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 23 sep 2009
bericht nr. 9573 :  geplaatst op 07-10-2009 en 3473 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken