TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 4 okt 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 4 okt 2009
ontleend aan Stad Amersfoort

 

 

Kerkdiensten

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 7 okt.: ds. C. 't Lam.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: Joriskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M.G. Brunsveld, dienst van Woord en Gebed. Locatie Elisabeth: zo. geen viering.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. E. Littooij.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. E. Littooij.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: pastor C.Th.C. de Froe.
Verpl.huis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: W. en C.-viering, mevr. K. Adrichem.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest, H. Avondmaal.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, m.m.v. cantorij Open Kapel.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: Dienst; 18.30 uur: ds. B.J. van der Graaf, Amsterdam.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. K. van der Horst.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: mevr. ds. H.B. Graafland, Veenendaal, m.m.v. Brugkoor.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. T.T.J. Pleizier, Langerak; 17.00 uur: ds. K. van Meijeren, Barneveld.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: Dienst.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: ds. R. Stiemer, Den Haag, DMB.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: Dienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Hooglanderveen: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. v.d. Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor W. Klamer, H.A.; 10.00 uur: pastor W. Klamer, H.A., cantorij.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Kranenburg.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, T. Nguyen.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: prof. B. Kamphuis, Kampen; 19.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok; 10.30 uur: ds. H.J. Boiten; 16.30 uur: ds. J.J. Schreuder, Spakenburg.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: Preekvoorziening; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: prof. A.L.Th. de Bruijne, Kampen; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. R. Soeters; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverd.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, familieviering, pastor E. Vos, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor M. van Tricht, er is kinderwoorddienst; 13.00 uur: Doopviering, pastor G. Timmerman.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Dienst van woord en gebed, dhr. H. Kruthoff en dhr. J. van Adrichem, m.m.v. Mannenschola, er is kinderwoorddienst en crèche; www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. M. van Tricht, m.m.v. open cantorij; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Gebedsviering o.l.v. parochianen; 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Cecilia-koor; za. 19.00 uur: Familieviering, R. Vonhögen, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Martinuskoor; ma. 5 okt. 19.30 uur: Viering o.l.v. werkgroep, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Klassiek Koor Amersfoort, er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed; amersfoort.okkn.nl .

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 16.30 uur: dienst in De Hoeksteen.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. M. Janssens.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: dienst.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: dienst in Ouderenzorg Nijenstede, ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: da. G.A. de Vries.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: dienst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.www.jouwkerk.nl
Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, H.A.; www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'. www.dedeuramersfoort.nl
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor mevr. M. Hogetoorn en majoor D.J. Verhulst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pers-pectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. W. de Greef, Leusden, H.A. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: lunch; 13.00 uur: service in English. Info: johan@gracechurch.nl

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 23 sep 2009
bericht nr. 9550 :  geplaatst op 30-09-2009 en 3882 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken