TERUG
Kerkstructuur
Migrantenkerken moeten deuren sluiten door crisis
SKIN

Migrantenkerken moeten deuren sluiten door crisis
Leeuwarden - De migrantenkerken in Nederland worden zwaar getroffen door de economische crisis. Vele kerkleden hebben hun baan verloren en kunnen daardoor minder aan de kerk geven. In sommige gevallen hebben kerken de deuren al moeten sluiten door de dalende inkomsten.

Lodewijk Born
Het migrantenplatform SKIN (Samen Kerk in Nederland) spreekt van ,,een punt van grote zorg onder pastores’’, zegt coördinator June Beckx van SKIN. ,,Op een ledenvergadering meldde een van de voorgangers dat wel 40 procent van zijn gemeenteleden gedeeltelijk of geheel werkloos is geworden.”
De pijn van de ontslagen zit aan twee kanten. Allereerst bij de leden zelf. ,,Ze hadden vaak banen via uitzendbureaus, zoals schoonmaakwerk of productiewerk. Of ze werkten op basis van urencontracten. Bij sommigen is het aantal uren fors verminderd. Als dat geld wegvalt, kun je het niet meer aan de kerk geven.’’
Nu de economie in zwaar weer zit, worden zij als eerste ontslagen. Ook voorgangers - die vaak de oprichters van een kerk zijn - en er nog een baan in de maatschappij naast hebben, raken hun werk geheel of gedeeltelijk kwijt. Bovendien worden de kosten van de kerk - waaronder die van de voorgangers - voor een groot deel door de bijdragen van de leden opgebracht. Die inkomsten vallen nu ook weg.
In sommige gevallen kunnen de vaste lasten, zoals de huur van kerkzaaltjes al niet meer betaald worden. ,,Die kerken zijn nu dicht’’, aldus Beckx.

Saamhorigheid

Het is extra moeilijk voor de migrantenkerken omdat juist in die kerkgemeenschappen een groot gevoel van saamhorigheid geldt. Ze delen alles met elkaar. Het zijn kerken die met eten, geld en onderdak altijd voor elkaar klaar staan. Ze leven volgens Handelingen 2 waarin Jezus zegt om werkelijk in gemeenschap met elkaar te leven als christenen.
,,Wat bovendien meespeelt in de migrantenkerken is een gevoel van schaamte. Als je veel geld geeft aan de kerk ben je iemand. Mensen die dat niet meer kunnen doen, blijven nu weg uit schaamte. Terwijl zij juist nu ook vaker hulp nodig hebben vanuit de kerk.’’ Voorgangers krijgen een dubbele taak: ,,Ze moeten allereerst meer van hun eigen geld in de kerk steken om de gemeente in stand te houden en daarnaast ook meer pastoraat verlenen aan mensen met geldzorgen.’’ De nood blijft bovendien verborgen omdat in de kerkgemeenschappen veel illegalen samenkomen. ,,Die werkten zwart en kunnen niet aangeven in welke nood ze nu zitten.’’
De crisis treft vooral de jonge migrantenkerken, merkt SKIN. ,,Zoals de Afrikaanse kerken van bijvoorbeeld Congolezen en Nigerianen. Kerken met leden die reeds langer in Nederland verblijven, bijvoorbeeld van Indonesiërs, merken hier minder van. Die leden hebben vaak wat zekerder banen en inkomens.’’
SKIN heeft de nood in de migrantenkerken via haar voorzitter Paul The al aangekaard in een gesprek tussen premier Balkenende en leden van het kabinet met de kerken. ,,Minister Hirsch Ballin heeft te kennen geven verder te willen praten met SKIN.” In Nederland wonen honderdduizenden migrantenchristenen uit Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Er zijn circa 1200 migrantenkerken.


Zie ook SKIN: Samen Kerk in Nederland/Migrantenkerken
bron: Friesch Dagblad uitgave: 25 aug 2009
bericht nr. 9385 :  geplaatst op 25-08-2009 en 1389 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken