TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 9 aug. 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 9 aug 2009


Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204;
e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl

 

In de gedrukte krant Stad Amersfoort en ook de website Stad Amersfoort staan nog weinig internetadressen gemeld van kerken.Kunt U ze naar bovenstaand adres mailen ? Dan worden ze ook overgenomen op de website Kerkplein Amersfoort en daarmee kan iedere bezoeker ook makkelijk bij het bekijken van kerkdiensten een uitstapje maken naar de website van de kerk, als die er is door simpel te klikken op het betreffende internetadres (zoals hieronder bij St Aegtenkapel www.ruimteviering.nl )
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantie is de eerstvolgende dienst op 26 augustus.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: Sint Ansfridusparochie; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 9 aug. geen viering.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. J. v.d. Linden.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. J. v.d. Linden.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: ds. B. Landman.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.00 uur: past. J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. K. Hoogendoorn.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, dienst van Woord en Tafel.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren; 18.30 uur: ds. G. de Fijter, Kampen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. P. Oskam, Doorn, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. J. Meertens, Nieuw-Loosdrecht
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. G.C. Klok, Putten.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: dhr. P. van der Stoel, Harderwijk.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart, Leusden, gez. dienst met De Brug.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. A. Brouwer, Zeist.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), St. Martinuskerk, Hoogland: zo. 10.30 uur: drs. J.L. van der Wolff, Amsterdam.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: mevr. I. Terlouw.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: Ochtendgebed.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. geen opgave ontvangen.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: Leesdienst; 17.00 uur in De Kandelaar: ds. C. v.d. Berg.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg, gez. dienst.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken; 16.30 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-De Horsten en Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: Preeklezen.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. J. Wilmink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. organist en koorleden.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed, voorg. E. Bos, m.m.v. Mannenschola, er is geen kinderwoorddienst; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. G. Timmerman, met samenzang; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Gebedsviering, H. Boelhouwer; za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Caeciliakoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; iedere za. 11.00-15.00 uur en iedere wo. 14.00-16.30 uur kerk open voor belangstellenden; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. J. Schelhaas, Zwolle, gez. dienst in Corderiuscollege; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: gez. dienst, ds. J. Schelhaas; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters, gez. diensten CGK/NGK.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 9 aug. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. van de Burgt.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: dienst; webcasting iedere 1e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw L. Spiering.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamins.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo, lofprijzing. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: Grace Church has a summer break. First service after the break on august 23rd. Contact:johan@gracechurch.nl

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 05 aug 2009
bericht nr. 9351 :  geplaatst op 05-08-2009 en 1451 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken