TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 26 juli 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 26 juli 2009


Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204;
e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl

 

In de gedrukte krant Stad Amersfoort en ook de website Stad Amersfoort staan nog weinig internetadressen gemeld van kerken.Kunt U ze naar bovenstaand adres mailen ? Dan worden ze ook overgenomen op de website Kerkplein Amersfoort en daarmee kan iedere bezoeker ook makkelijk bij het bekijken van kerkdiensten een uitstapje maken naar de website van de kerk, als die er is door simpel te klikken op het betreffende internetadres (zoals hieronder bij St Aegtenkapel www.ruimteviering.nl )

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantie is de eerstvolgende dienst op 26 augustus.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel


Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl .

Centrumviering


Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: NGK; 17.00 uur: GKV Westerkerk.Meander Medisch Centrum


Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 26 juli geen viering.Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. R. Sweers, Woord- en Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. L. v.d. Zwaag.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, Woorddienst.Gereformeerde Kerk


Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J. van der Linden, Driebergen.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie De Brug.

 Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Ruis.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. A. v.d. Mheen, Bunschoten.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), St. Martinuskerk, Hoogland: zo. 10.30 uur: ds. H. Biesman.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. B. Nawijn.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: Ochtendgebed.

 Hervormde Gemeente


Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Wesdorp, Zwijndrecht; 18.30 uur: prof. dr. A. v.d. Beek, Veenendaal.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. B. Bomer, Rheden, H.A.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. W. Kaljouw, Nijverdal, gez. dienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. A.D. Goijert, Bunschoten.

 Oecumenisch


Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. geen opgave ontvangen.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 19.00 uur: ds. J.B. Wilmink.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: geen dienst.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. P. Schelling, em.; 16.30 uur: dienst.

Amersfoort-De Horsten en Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: Preeklezen.

Amersfoort-Nieuwland en Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 9.30 uur: Leesdienst; 17.00 uur: ds. J. Geelhoed.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. R. Heij, Zeewolde; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor E. Vos, met samenzang.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en Dorie Gerth, m.m.v. dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.m.v. koorleden.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Dienst van woord en gebed, Anton Bijlholt en Mirjam Verstaelen, m.m.v. cantorij. Er is geen kinderwoorddienst; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden. www.xaveriusamersfoort.nl

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. E. Vos, m.m.v. koor Tussendoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. herenkoor.


Overige katholieke kerken


Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; iedere za. 11.00-15.00 uur en iedere wo. 14.00-16.30 uur kerk open voor belangstellenden; amersfoort.okkn.nl.Overige kerken


Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. P. Veldhuizen, gez. dienst in Zuid; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. P. Veldhuizen, gez. dienst; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. W. Molemaker, gez. dienst CGK/NGK.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: dienst; webcasting iedere 1e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dhr. en mevr. Van der Vliet, Leusden. www.vegamersfoort.nl

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15: Grace Church has a summer break. First service after the break on august 23rd. Contact: johan@gracechurch.nl.

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 22 jul 2009
bericht nr. 9316 :  geplaatst op 22-07-2009 en 3163 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken