TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 21 juni 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 21 juni 2009


Kerkdiensten in Amersfoort op 14 juni 2009

Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204;
e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl

In de gedrukte krant Stad Amersfoort en ook de website Stad Amersfoort staan nog weinig internetadressen gemeld van kerken.Kunt U ze naar bovenstaand adres mailen ? Dan worden ze ook overgenomen op de website Kerkplein Amersfoort en daarmee kan iedere bezoeker ook makkelijk bij het bekijken van kerkdiensten een uitstapje maken naar de website van de kerk, als die er is door simpel te klikken op het betreffende internetadres (zoals hieronder bij St Aegtenkapel www.ruimteviering.nl )

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 24 juni: ds. W. van den Hul.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.45 uur: GKV De Lichtkring; 17.00 uur: Opstandingskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 21 juni geen viering.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: kand. J. Hogenhout, Zijderveld, afsluiting basiscatecheses; 18.30 uur: dr. A. Markus, Utrecht.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: mevr. ds. R. Zandstra, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede, H.A.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: drs. H.J.P. de Pater, Utrecht.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, speciale dienst i.k.v. 750 jaar Amersfoort; 18.30 uur: kand. T. de Ridder, Lunteren.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, stap-over-dienst.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie De Open Hof.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, H.A.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger, H.A., gez. dienst met Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: dhr. P. van der Veer, Zwolle.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: mevr. R. Kaai; 10.00 uur: mevr. R. Kaai, m.m.v. Spirit.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. J. van Oord-Festivat.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, J. van Pampus; 11.00 uur: Themaviering, A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: kand. Barkema; 19.00 uur: ds. G.H. Heek, Mijdrecht.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: prof. G. Kwakkel, Kampen; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. L. Sollie, Meppel.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. L. Sollie, Meppel.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en Dory Gerth, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Koh-I-Noor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Dienst van Woord- en gebed, T. Vester en J. Jacobs, m.m.v. koorgroep. Er is kinderwoorddienst; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden. www.xaveriusamersfoort.nl
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizé-viering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. Con Spirito.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Ursem en B. Brouwer, m.m.v. koor Tussendoor; 13.30 uur: Doopviering, J. van Pampus.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering;iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden www.amersfoort.okkn.nl

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur: ds. De Marie, H.A.; 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. P. Kurpershoek, Groningen; 16.30 uur: dhr. R.J.A. Doornenbal.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. E.A.W. Mouissie, Rotterdam; 17.00 uur: ds. K. van As, Oostzaan.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: dr. A.W. Velema, Leusden; 16.30 uur: ds. A.C. van der Wekken, Scherpenzeel.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, afscheid kerkenraadsleden.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. H.E. du Rieu.
ACC Amersfoorts - Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: dienst; 1e en 3e za. v.d. maand 20.00 uur: ACC by Night.www.jouwkerk.nl.
Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Stefan Paas, open huis. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Carlos Baädilla.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: diaken A.P. van Boven. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15; zo. 12.00 uur: Lunch; 13.00 uur: Service in English. Info: johan@gracechurch.nl


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 03 jun 2009
bericht nr. 9218 :  geplaatst op 17-06-2009 en 3549 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken