TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 14 juni 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 14 juni 2009
Attentie
In verband met de Marathon Amersfoort op zondag is niet alles zoals altijd
Soms is er geen dienst bv. Johanneskerk
Soms is de dienst/viering verplaatst bv, Oud-Katholieke parochie

Kerkdiensten in Amersfoort op 14 juni 2009

Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204;
e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl

In de gedrukte krant Stad Amersfoort en ook de website Stad Amersfoort staan nog weinig internetadressen gemeld van kerken.Kunt U ze naar bovenstaand adres mailen ? Dan worden ze ook overgenomen op de website Kerkplein Amersfoort en daarmee kan iedere bezoeker ook makkelijk bij het bekijken van kerkdiensten een uitstapje maken naar de website van de kerk, als die er is door simpel te klikken op het betreffende internetadres (zoals hieronder bij St Aegtenkapel www.ruimteviering.nl )


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 17 juni: ds. F. Gerkema.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

 

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl .

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

 

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.

 

 

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. E. Littooij.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. E. Littooij.

Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, dienst van Woord en Tafel.

 

 

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. M.J. Paul, Ede; 18.30 uur: drs. J. Haasnoot, Renswoude, sing-in dienst.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. R. Brouwer, dienst van Schrift en Tafel.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: kand. J. van Schaik.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. W. Bos, H.A.; 19.00 uur: ds. W. Bos, dankz.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. G. Laseur; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

 

 

 

 

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. L.J. Koffeman, m.m.v. Cantorij.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer, Leusden.

 

 

 

 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: werkgroep eredienst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, doopdienst.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. D. van Wageningen.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. J. de Zwart.

 

 

 

 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, PKN; 13.30 uur: Doopviering, E. Vos en A. Sprotte.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

 

 

 

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 19.00 uur: leesdienst.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Spakenburg.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: student J.F. Harmanny, Kampen; 17.00 uur: ds. J. Wesseling, Putten.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.30 uur: ds. C. Beiboer; 16.30 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. A. Buursema.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H.J. Boiten; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 15.00 uur: ds. G. Gunnink.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

 

 

 

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. v.d. Vring en A. Timmerman, m.m.v. koren.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor M. van Tricht en stagiair M. Hettinga, er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, 1e communie, pastor B. Verreijt en E. Vos, m.m.v. Mannenschola. Er is kinderwoorddienst en crèche; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden. www.xaveriusamersfoort.nl

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, familieviering, R. Vonhögen, m.m.v. kinderkoor; zo. 15.00 uur: Sacramentslof, m.m.v. St. Martinuskoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. M. van Tricht en mevr. M. Hettinga, m.m.v. herenkoor. Er is kinderwoorddienst.

 

 

 

 

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: za. 19.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

 

 

 

 

 

Overige kerken

Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema, H.A.; 16.30 uur: dhr. R.J.A. Doornenbal.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. J. Winter, Wezep, H.A.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 14 juni in St. Josephparochie, Hooglanderveen 9.00 uur en 17.00 uur: ds. J. Verhage, em. pred. Stadskanaal.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 14 juni geen dienst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 14 juni geen dienst.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: dienst; webcasting iedere 1e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’,Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl .

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Carlos Baädilla.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden. www.vegamersfoort.nl

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. www.vvg-amersfoort.nl .

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15; zo. 12.00 uur: Lunch; 13.00 uur: Service in English. Info: johan@gracechurch.nl.

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 03 jun 2009
bericht nr. 9202 :  geplaatst op 11-06-2009 en 3281 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken