TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 3 mei 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zo. 3 mei 2009


Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204;
e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl

In de gedrukte krant Stad Amersfoort en ook de website Stad Amersfoort staan nog weinig internetadressen gemeld van kerken.Kunt U ze naar bovenstaand adres mailen ? Dan worden ze ook overgenomen op de website Kerkplein Amersfoort en daarmee kan iedere bezoeker ook makkelijk bij het bekijken van kerkdiensten een uitstapje maken naar de website van de kerk, als die er is door simpel te klikken op het betreffende internetadres (zoals hieronder bij St Aegtenkapel www.ruimteviering.nl )

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 6 mei: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. http://www.ruimteviering.nl/.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: Gerard Swüste (lid preekteam Domincuskerk Amsterdam), m.m.v. cantor. Kindervieringen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. Kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: GKV De Kandelaar; 17.00 uur: Adventkerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 3 mei geen viering.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. H.J. Takken.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. H.J. Takken.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: past. J. Adrichem, m.m.v. gemengd koor.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst, m.m.v. cantorij.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, doopdienst; 18.30 uur: ds. F.A. van Velzen, Harderwijk.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: geen dienst; 10.30 uur: ds. A. Fox, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier en drs. N. Dijkstra-Algra, viering 1e lustrum PKN.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, voorber. H.A.; 18.30 uur: ds. E. Kroon, Randwijk.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. H.H. Muns, Den Dolder.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger; 17.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal, DMB.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: dr. B.G.J. Reitsma, Ermelo.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. M. Berends.


Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: leesdienst; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A. Kamer, em.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: dr. E.A.d e Boer, Kampen; 17.00 uur: preekvoorziening.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: student D. Heek, Bunschoten; 15.00 uur: preekvoorziening.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: leesdienst; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: student D. Heek; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.


Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie
, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, dhr. A. van der Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor M. Hettinga, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en Dory Gerth, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed, H. Kruthoff en P. v.d. Velde. m.m.v. cantorij. Er is kinderwoorddienst; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden. http://www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, met samenzang; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 1 mei 9.00 uur: Gebedsviering o.l.v.parochianen; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. koor; ma. 19.00 uur: Gebedsviering.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. cantorij en koor Oorsprong. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. http://www.orthodoxekerk.nl/ / http://www.orthodox-amersfoort.nl/
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. H. de Jong, Zeist; 16.30 uur: Taizédienst in De Hoeksteen.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: dienst.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 3 mei geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. R.I.T. Brussee-v.d. Zee.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: dienst; webcasting iedere 1e zo. v.d. maand 10.00 uur. http://www.acc-amersfoort.nl/.
Baptistengem., ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: H.A. http://www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 19.30 uur: apostel Rijnders, inwijding vernieuwd kerkgebouw.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. http://www.nak-nl.org/
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. http://www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. http://www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen eigentijds programma. http://www.perspectief-veg.nl/
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J. Schotanus, Winschoten, H.A. http://www.vegamersfoort.nl/
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst. http://www.vvg-amersfoort.nl/.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 29 apr 2009
bericht nr. 9012 :  geplaatst op 29-04-2009 en 3770 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken