TERUG
Diaconaat
Zorg voor mensen aan de rand
rkamersfoort

Zorg voor mensen aan de rand
Wie ben je en wat doe je?
,,Als katholiek diaken ben je diaken voor het leven. Vorig jaar ben ik met emeritaat gegaan om minder verplichtingen te hebben, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer aan diaconie doe. Armoede en onrecht zijn mijn speerpunten.

Ik was betrokken bij de Belangengroep Bijstand Amersfoort, de voorloper van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. In die periode heb ik vanuit de werkgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken een voorstel ingediend om te komen tot een Diaconaal Sociaal Bureau dat een coördinatiepunt zou moeten zijn voor alle diaconale activiteiten in Amersfoort. Helaas is dat niet gelukt. Wel heb ik met twee personen het Diaconaal Sociaal Bureau opgericht binnen het RK parochieverband in de stad.

We hebben elke week op dinsdagmorgen een diaconaal spreekuur voor bijstand op velerlei gebied in de Heilige Geestparochie. Er is een dependance in de Herberg in Nieuwland met een maandelijks spreekuur.”

Wat zijn de knelpunten en uitdagingen in je werk?

,,De beoogde samenwerking is nooit goed van de grond gekomen. Ik hoop dat, nu de RK-parochies gefuseerd zijn en er een nieuwe pastoraal werker met diaconale opdracht is, er meer gebruik gemaakt gaat worden van het Bureau. Ik zou graag zien dat de mensen waarvoor het spreekuur bedoeld is er vaker een beroep op doen.

Het zijn vooral vluchtelingen en asielzoekers die ik begeleid. Wij kunnen ze helpen omdat we tijd hebben om ons te verdiepen in hun situatie. De uitdaging is om gezamenlijk met de hulpvrager de gewenste resultaten te bereiken.”

Wat zijn je drijfveren?

,,Onze bijbelse opdracht is elkander lief te hebben. Het gaat mij vooral om open staan, aandacht en zorg hebben voor mensen aan de rand van de samenleving.”In deze rubriek komen mensen aan het woord die bruggen bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, culturen, tradities en religies. Hoe doen zij hun werk en welke knelpunten ervaren zij? Wat zijn de uitdagingen en waardoor worden zij gemotiveerd? Deze keer Theo Broere, onbezoldigd werkzaam als rooms-katholiek diaken vanuit de Heilige Geestparochie aan de Mozartweg.Diaken Theo Broere wil graag het Diaconaal Sociaal Bureau op de kaart zetten.

zie ook  Kerkelijk Maatschappelijke Kaart Amersfoort (KMKA)

 

Vergroot Foto


Foto Janus Visser/BDU


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 15 apr 2009
bericht nr. 8995 :  geplaatst op 15-04-2009 en 2262 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken