TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten voor zo. 18 jan 2009
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten voor zo. 18 jan 2009
volgens opgave in Stad Amersfoort van 14 jan. 2009


woensdag 14 januari 2009 00:00
Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204; e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 14 jan.: ds. A. v.d. Wekken.


Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.


St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.


Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.


Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.45 uur: geref. kerken vrijgem. De Lichtkring; 17.00 uur: geref. Opstandingskerk.


Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam. Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere.


Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. H. Biesma.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, woorddienst.


Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, doopdienst; 18.30 uur: ds. C.H. Wesdorp, Zwijndrecht.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. S.L.S. de Vries, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. S.L.S. de Vries, dienst van Schrift en Gebed; 17.00 uur: muzikale vesper.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dhr. J.W. van Bart, Oldebroek.
St.Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. H.J.T. Lubbers, Wekerom; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

 

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger, dienst van Schrift en Tafel.


Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. v.d. Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: oecumenische dienst in H. Kruiskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: oecumenische dienst in H. Kruiskerk, past. F. Geerdink en ds. J. Woltinge.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.


Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: wo. 19.00 uur: Gebedsviering, E. Vos; zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, E. Vos; 13.30 uur: Doopviering, E. Vos, doop van kinderen.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.


Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink, H.A.; 19.00 uur: ds. H.J. Boiten, H.A. en nabetr.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten, H.A.; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink (H.A. Nijenstede).
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. C. van den Berg.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. A. Kamer.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer, H.A.; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval, H.A.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. G. Gunnink, H.A.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

 

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 10.00 uur: Oecumenische viering van Woord en Tafel w.o. kinderwoorddienst, pastor F. Geerdinck en ds. J. Woltinge, m.m.v. cantorij Hoeksteen.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 18 jan. geen viering; www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Con Spirito.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. herenkoor; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. gemengd koor.

 

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nlwww.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Viering gebed voor de eenheid; amersfoort.okkn.nl.

 

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 16.30 uur: ds. J.M. Mudde, Haarlem.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur (voorber. H.A.) en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.00 uur: zie Johanneskerk.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: Eenheidsviering binnenstadskerken.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 18 jan. speciale dienst met evang. Jan Zijlstra; webcasting iedere 1e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Daniël Drost. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: zo. 18 jan. geen dienst i.v.m. oecumenische dienst gezamenlijke kerken in Johanneskerk.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Carlos Baädilla.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Spee. www.vegamersfoort.nl
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
/

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 14 jan 2009
bericht nr. 8558 :  geplaatst op 14-01-2009 en 4633 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken