TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van kerken in Amersfoort op zo. 21 dec 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten van kerken in Amersfoort op zo. 21 dec 2008woensdag 17 december 2008 00:00
Opgave en/of wijzigingen: tel. 0342-494204; e-mail:r.v.d.brink@bdu.nl


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 7 jan.: ds. L. van Nieuwpoort.


Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.


St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.


Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 9.00 uur: ger. Opstandingskerk; 10.45 uur: ger. kerken vrijg., De Lichtkring; 17.00 uur: chr. ger. Ichthuskerk.


Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere. Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.


Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. A. Velema.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. A. Velema.
Birkhoven: do. 18 dec. zang met muziekcorps Hosanna; zo. 10.00 uur: mevr. M. van Kampen.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.


Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. B.J. Wiegeraad, Veenendaal; 18.30 uur: ds. C. Fieren, Lessons and Carols.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef, Leusden.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk; 15.30 uur: Muzikale vesper met Lessons and Carols.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede, m.m.v. Brugorkest; 17.00 uur: Zangdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 17.00 uur: kinderkerstfeest.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.


Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. S.W.J. Zoutman, Utrecht.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. de Vries, Eemnes.


Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: werkgroep Eredienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast, vesper.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: dhr. P. van der Veer, Zwolle.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: geen opgave ontvangen.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Rosmolen; di. 23 dec. 18.30 uur: kinderkerstfeest in St. Joseph.


Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, E. Vos; 11.00 uur: Lessons and Carols, E. Vos
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.


Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 19.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.30 uur: ds. G. Gunnink; 16.30 uur: ds. H.J. Boiten.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: wo. 17 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering incl. boeteviering/biechtgelegenheid in de Heilige Geest; za. 19.00 uur: Eucharistieviering incl. boeteviering/biechtgelegenheid in de St. Joseph; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen. Er is kinderwoorddienst; ma. 22 dec. 11.00 uur: Eucharistieviering voor senioren, pastores F. Geerdinck en J. de Froe, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, A. Bijlholt en J. van Adrichem, m.m.v. koorgroep 't Zand. Er is kinderwoorddienst.www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: wo. 17 dec. 19.00 uur: Boete- en eucharistieviering voor alle stadsparochies, pastor H. Pauw; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Oorsprong.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, B. Brouwer en B. Jonker, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering met boeteviering en biechtgelegenheid, pastoor H. Pauw, m.m.v. Gemengd koor; zo. 11.00 uur: Gebedsviering, diaken A. van Boven, m.m.v. voorzangers. Er is kinderwoorddienst.


Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nlwww.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.


Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. K. van As, Oostzaan.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: drs. H. de Bruijne, Utrecht.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 15.30 uur: zie Bergkerk.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Sander Ris. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma; di. 23 dec. 14.00 uur: Kerstkindermiddag. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: dienst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. J. v.d. Kamp, Houten.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
/

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 17 dec 2008
bericht nr. 8479 :  geplaatst op 17-12-2008 en 3400 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken