TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort zondag 2 nov 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort zondag 2 nov 2008

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 5 nov.: ds. J. Vroegindeweij.


Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.


St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.


Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.


Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: ger. kerken vrijgem. (De Kandelaar); 17.00 uur: Adventkerk.


Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman. Locatie Elisabeth: zo. 2 nov. geen viering.


Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. H.J. Takken.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. H.J. Takken.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. A. van Bunnik.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: dhr. A. de Jong.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra, Woorddienst, m.m.v. cantorij.


HERVORMDE GEMEENTE
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren; 18.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. W.J.J. Glashouwer.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: geen dienst; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 17.00 uur: Instrumentale vesper.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: kand. J. van Schaik, Barneveld, m.m.v. Brugorkest.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, jeugddienst m.m.v. combo; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: dr. J. Broekhuis, Barneveld; 17.00 uur: ds. H.F. Klok, Maarssen; wo. 5 nov. 15.00 uur en 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.


GEREFORMEERDE KERK
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.E. Bonda.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger; 17.00 uur: ds. R. Stiemer, Den Haag, DMB m.m.v. Harderwijks Mannenensemble; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan.


PROTESTANTSE GEMEENTE
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 19.30 uur: Jovodienst voor jong en oud.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel; wo. 5 nov. ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. N. Walet.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.


OECUMENISCH
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos; 13.30 uur: Doopviering, M. van Tricht en T. Deinum.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.


GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. P.P.H. Waterval; 19.00 uur: ds. R. Kelder, Nijkerk; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.N. Hendriks; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. J.B. Wilmink.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. J. van Benthem, Leusden; wo. 5 nov. ds. C. van den Berg.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. J. Boersma.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis; wo. 5 nov. 16.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval; wo. 5 nov. 16.00 uur: ds. P.P.H. Waterval, kinderdienst; 19.30 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval; wo. 5 nov. 16.00 uur: ds. P.P.H. Waterval, kinderdienst; 19.30 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Overdenking.


ROOMS-KATHOLIEKE KERKEN
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Eucharistieviering voor gehele parochieverband, pastor R. Vonhögen m.m.v. open cantorij; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Rouw en Trouwkoor.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuspar., M. Withoosstr. 34a: zo. 9.30 uur: W.- en C.-viering, diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. Dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: vr. 1 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in Ansfridusparochie, pastor R. Vonhögen; zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck en parochianen, m.m.v. Lied- en Leedkoor. Er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, Ph. Jacobs en H. Kruthoff, m.mv. cantorij. Er is kinderwoorddienst. www.xaveriusamersfoort.nl.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Euch.viering in Ansfriduskerk; zo. 11.00 uur: Euch.viering, pastor Thong en A. v. Boven, m.m.v. Holy Spirit Choir.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Euch.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. Martinuskoor; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Gemengd koor.


OVERIGE KATHOLIEKE KERKEN
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.


OVERIGE KERKEN
Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. G.J. Zwarts, Breukelen.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker; wo. 5 nov. 19.30 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: dienst; wo. 5 nov. 19.30 uur: drs. R.W.J. Soeters.
Geref. Gem. Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 2 nov. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. H.J. Adriaanse.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengemeente, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Peter Groot, H.A. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: eredienst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. S.M. van Kooten-Tonjes, Ommen, H.A.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 29 okt 2008
bericht nr. 8196 :  geplaatst op 29-10-2008 en 3300 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken