TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 19 okt 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 19 okt 2008
volgens opgave in Stad Amersfoort van 15 okt 2008

KerkdienstenKerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 22 okt.: ds. W. v.d. Hul.Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.45 uur: ger. kerken vrijgem. (De Lichtkring); 17.00 uur: geref. Opstandingskerk.
Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam.ZORGCENTRA
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. Jac. Smit.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. Jac. Smit.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma, m.m.v. Zang en Vriendschap Hoogland.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. B.B. Landman.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst.HERVORMDE GEMEENTE
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 18,.30 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. C. 't Lam.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. A. Fox, H.A.; 10.30 uur: ds. A. Fox, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. W.E. Steenbeek.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: drs. H.J. Polsdam, Woerden.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: dr. G. van den Brink, Woerden; 17.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Barneveld.GEREFORMEERDE KERK
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.PROTESTANTSE GEMEENTE
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, H.A.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur (dopen) : pastor W. Klamer.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 u.: ds. R. Klein Kranenburg.OECUMENISCH
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Gebedsviering, J. van Pampus; 11.00 uur: Gebedsviering, E. Vos en A. Sprotte; 13.30 uur: Doopviering, E. Vos en A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 19.00 uur: ds. P. Schelling em. Den Bosch.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. J.B. Wilmink.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: leesdienst; 15.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: leesdienst; 17.00 uur: leesdienst.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.ROOMS-KATHOLIEKE KERKEN
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor. R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor; woe. 22 okt. 19.00 uur: Mariaviering, diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. koor Koh-I-Noor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, M. Verstraelen en T. Vester, m.m.v. cantor. Er is kinderwoorddienst.www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizé-viering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, A. van Dijk en B. Jonker, m.m.v. Martinuskoor; 13.30 uur: Doopviering, H. Pauw.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. kinderkoor. Er is crèche.OVERIGE KATHOLIEKE KERKEN
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nlwww.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.OVERIGE KERKEN
Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. J. Veefkind; 17.00 uur: ds. R. van der Spoel.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. P.R. Gort, Hattem; 17.00 uur: ds. J.H. Veefkind.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. G.L. Born, Dronten.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 19 okt. geen dienst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Robb Ludwick, open huis. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: envoys K. Bosch.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Chris Swift.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. G. Doekes-van Slooten, Zwolle, oogstdienst.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
/

 

 

 bron: De Stad Amersfoort uitgave: 15 okt 2008
bericht nr. 8147 :  geplaatst op 15-10-2008 en 3392 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken