TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zo. 5 okt. 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten van zo. 5 okt. 2008
volgens opgave in Stad Amersfoort van 1 okt 2008

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 8 okt.: ds. M.D. van der Giessen.

 

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

 

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

 

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

 

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: Ger. kerken vrijgem. (De Kandelaar); 17.00 uur: herv. Joriskerk.

 

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman.

Locatie Elisabeth: zo. geen viering.

 

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. M. Buijs-Ballast.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. M. van Kampen. Met kinderkoor.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. Van Haarlam, H.A.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra.

 

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren; 18.30 uur: dr. H. de Leede.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk en ds. K. van der Horst, gez. dienst van Schrift en Gebed met Evang. Luth. gemeente.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. A.M. Verbaan-v.d. Heuvel, Berkel- en Rodenrijs.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.00 uur: ds. J.P. Nap, Lunteren; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

 

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor; 17.00 uur: ds. H. Eendebak, Harderwijk, DMB m.m.v. El Elyon, Barneveld.

 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: Werkgroep Eredienst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema, Lunteren.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor Th. Deinum; 10.00 uur: pastor Th. Deinum, m.m.v. Spirit.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 u.: ds. R. Klein-Kranenburg.

 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. P.P.H. Waterval; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H. Hoksbergen; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. B. Luiten, Zwolle.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 1045 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: meditatief avondgebed; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven m.m.v. Soli Deo Gloria.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. Oud Jongerenkoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.m.v. Lief- en Leedkoor. Er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.mv. koor Oorsprong.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: Gebedsviering, H. Boelhouwer/R. Snoeren; 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. koor Tussendoor; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. Caeciliakoor; zo. 9.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. Martinuskoor; ma. 19.30 uur: Gebedsviering, B. Brouwer, m.m.v. Caeciliakoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: geen opgave ontvangen.

 

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed; amersfoort.okkn.nl.

 

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: Cees en Heleen Griffioen.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; 16.30 uur: ds. D. Quant, Huizen.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. zie Bergkerk.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. C. van Egmond.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, H.A. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’,Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: dienst.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. W. de Greef, Leusden, H.A..

 

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 01 okt 2008
bericht nr. 8083 :  geplaatst op 02-10-2008 en 3629 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken