TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op zondag 28 sept 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort op zondag 28 sept 2008
volgens opgave in Stad Amersfoort van 24 sept 2008

 

Kerinam 

s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 1 okt.: ds. G.D. Kamphuis.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

 

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: Ned. ger. kerken; 17.00 uur: Ger. kerken vrijgem. (Afrt-West).

 

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

 

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. J. Vellekoop.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. J. Vellekoop.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier, m.m.v. koor ‘Voice of Hope’.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. C.W. Berrevoet.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra.

 

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij, H.A.; 18.30 uur: ds. A. den Besten, Nijkerk, H.A.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dienst.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, bevestiging ambtsdragers.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; 17.00 uur: Zangdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. H. Brandsen, Harderwijk; 17.00 uur: zangdienst in De Brug.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.00 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. J. Plomp, Putten.

 

 

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. H. Mintjes.

 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. drs. E.A. Kist-Bakker.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dr. L.J. Koffeman.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. D. van Wageningen.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Rosmolen.

 

 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: A. Sprotte, gebedsviering.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

 

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 19.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: dienst.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: leesdienst; 16.30 uur: ds. C. Mewe, Spakenburg.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg; 17.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, Harderwijk.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. H. Hoksbergen; 15.00 uur: ds. M. Heemskerk, Nijkerk.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P. Waterval.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P. Waterval.

Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema, tv-opname; 15.00 uur: ds. G. Gunnink, tv-opname.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Bijbeloverdenking.

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Viering.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. december): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.m.v. gemengd koor, er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieveiring, pastores A. van Boven en N. van Thong, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is KWD en crèche. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. F. Geerdinck, m.m.v. tiener- en kinderkoor.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. Ceciliakoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Paauw, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.

 

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, kinderdienst; amersfoort.okkn.nl.

 

 

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: Heleen en Kees Griffioen.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Teun van der Leer. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’,Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Carlos Baädilla.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. J. van de Kamp, Houten.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: Iedere zo. 9.30 uur: Eredienst.bron: De Stad Amersfoort uitgave: 24 sep 2008
bericht nr. 8046 :  geplaatst op 24-09-2008 en 1137 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken