TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten in Amersfoort
volgens opgave in Stad Amersfoort van 27 aug 2008

Kerinam

 Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 3 sept.: ds. G. Cazemier.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: Ger. kerken vrijgemaakt (De Schaapskooi); 11.30 uur: Vrije evangelie gemeente; 17.00 uur: Ned. ger. kerken.

 

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. van de Pol.

 

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. M. Buijs-Ballast.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. Van Kampen, m.m.v. fam. Kalkman.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: ds. P.P. van der Harst, H.A., met koor

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra, Woorddienst.

 

 

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C.M. van Loon, Capelle a/d IJssel, afsl. VBW; 18.30 uur: ds. C. van Andel, Amsterdam.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. J. Broekman, Voorthuizen; 18.30 uur: kand. G. Laseur.

 

 

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. T. de Boer, Leusden.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. v.d. Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. A. v.d. Veer, Zwolle.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. N. Walet, zomerdienst.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 u.: ds. A. Sprotte.

 

 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: F. Bonda, gebedsviering; 13.30 uur: Doopviering, E. Vos en A. Sprotte.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

 

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen; 17.00 uur in De Kandelaar: ds. K. de Vries, Hilversum.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: dienst.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: student D. Heek.

Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7: vakantie tot 5 september.

 

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, met samenzang.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. december): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. Geerdinck, m.m.v. gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. organist.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, voorg. T. Vester en A. Bijlholt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is KWD en crèche. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. Martinuskoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. gemengd koor; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Herenkoor.

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, startzondag; amersfoort.okkn.nl.

 

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. G.J. Zwarts, Breukelen.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. W.J. Quist; 17.00 uur: ds. A. Dingemanse, Zwolle.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 31 aug. geen dienst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. N. Sysling.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Jan Marcel Vellinga. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N. Benjamins-Tombeng.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: Iedere zo. 9.30 uur: Eredienst.

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 27 aug 2008
bericht nr. 7910 :  geplaatst op 27-08-2008 en 4056 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken