TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van zondag 17 aug. 2008 in Amersfoort
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten van zondag 17 aug. 2008 in Amersfoort
volgens opgave in Stad Amersfoort van 13 aug 2008Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantieperiode t/m 27 aug. geen middagpauzedienst; eerstvolgende dienst wo. 3 sept.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.45 uur: Ger. kerken vrijgem. (De Lichtkring); 17.00 uur: Geref. Opstandingskerk.

 

 

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A. van Haarlem.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dr. A. van Haarlem.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma, met pianobegeleiding.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, past. J. de Froe, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. M. de Goei-Jansma.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra, Woorddienst.

 

 

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. M.J. Paul, Ede; 18.30 uur: dr. A.J. Plaisier.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. C. ‘t Lam.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: mevr. drs. J. Geel, Amsterdam, dienst van Schrift en Gebed.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. W. Kaljouw, Nijverdal, gez. dienst met Opstandingskerk.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. H. Lubbers; 18.30 u ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde KerkFonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: dhr. P.v.d. Stoel, Leersum.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie De Brug.

 

 

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. v.d. Harst, H.A.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. C. Dijkstra, Ermelo.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: pastor W. Klamer, H.A., zomerdienst.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 u.: ds. J. van Oord.

 

 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: E. Vos, gebedsviering.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

 

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 17.00 uur in De Kandelaar: ds. M.H. Oosterhuis, Ede.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. M.H. Oosterhuis, Ede.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: dis. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. P. Waterval.Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: leesdienst; 16.30 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M.K. Drost; 15.00 uur: ds. B.C. Buitendijk.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. M.K. Drost, Harderwijk; 17.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, Harderwijk.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.

Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Kruiger, Utrecht; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7: vakantie tot 5 september.

 

 

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: vr. 19.00 uur: Eucharistieviering in St. Henricuskerk, pastor R. Vonhögen; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. december): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: vr. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor; zo. 9.30 uur: Euch.viering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: vr. 19.00 uur: Viering in St. Henricuskerk; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering , pastor H. Pauw, m.m.v. organist en koorleden.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Euch., pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 19.30 uur: Mariaviering, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering o.l.v parochianen, m.m.v. Martinuskoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. Herenkoor; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, dhr. B. Brouwer, samenzang m.m.v. voorzangers.

 

 

 

 

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

 

 

 

 

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord: zo. 10.00 uur: ds. W. van Dijk, Wezep (locatie Meerwegen College, Corderius, gez. dienst met Zuid); 17.00 uur: ds. M. Oppenhuizen (loc. Ichthuskerk, gez. dienst met Chr. Geref. Kerk).

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: geen opgave ontvangen.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A. Broersma, Lelystad; 17.00 uur: ds. M. Oppenhuizen, gez. dienst.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 17 aug. geen dienst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw G. Barkmeijer.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Carlos Baädilla.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. E. van den Berg, IJsselstein.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: Iedere zo. 9.30 uur: Eredienst.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 13 aug 2008
bericht nr. 7881 :  geplaatst op 14-08-2008 en 4009 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken