TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten zo. 10 aug 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten op zo. 10 aug. 2008
volgens opgave in stad Amersfoort van woensdag 6 augustus 2008
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantieperiode t/m 27 aug. geen middagpauzedienst; eerstvolgende dienst wo. 3 sept.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 11.00 uur: Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur: Ger. kerken vrijgem. (De Schaapskooi).

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman.

ZORGCENTRA
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. D.J. van Wageningen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz, met pianospel.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. K. Adrichem, met samenzang.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. C. Waij.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, dienst van Woord en Tafel.

HERVORMDE GEMEENTE
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: Dienst; 18.30 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. P. Oskamp, Doorn, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. W. Dekker, Nijeveen, gez. dienst met Opstandingskerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dhr. J.W. Bart, Oldebroek.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur en 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

GEREFORMEERDE KERK
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. H.H. Muns, Den Dolder, H.A.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: zie De Brug.

PROTESTANTSE GEMEENTE
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. J.A.H. Brok.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. C.G. Hoogendoorn.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: pastor T. Deinum-Kloek, zomerdienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. J. van Oord.

OECUMENISCH
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: W. Klamer, gebedsviering.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

GEREF. KERK VRIJGEMAAKT
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: C. v.d. Berg; 17.00 uur in De Kandelaar: ds. H.J. Boiten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten, gez. dienst Martuskerk.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur: ds. P. Schelling.
Vathorst, sportzaal 'De Brink', Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. E.M. Sliggers, Hoevelaken, em.; 16.30 uur: leesdienst.
Amersfoort-Emiclaer en Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.00 uur: ds. M. Heemskerk, Nijkerk; 17.00 uur: ds. A. Kamer.
Amersfoort-Nieuwland en Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 9.30 uur: kand. D. Heek, Hoogland; 17.00 uur: leesdienst.
Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. J.P. Kruiger, Utrecht.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vakantie tot 5 september.

ROOMS-KATHOLIEKE KERKEN
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfriduspar., Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. december): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering , pastor R. Vonhögen, m.m.v. organist en koorleden.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, F. van Iersel m.m.v. cantorij.www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 9.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.mv. Ceciliakoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. Gemengd koor.

OVERIGE KATHOLIEKE KERKEN
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

OVERIGE KERKEN
Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord: zo. 10.00 uur: ds. N. Viss, Heemstede, H.A. (locatie Meridiaan College, 't Hooghe Landt); 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen (locatie Ichthuskerk, gez. dienst met Chr. Geref. Kerk).
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. H. Biesma; 17.00 uur: ds. W. Timmerman, Breukelen.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. J.J. Dijk.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Otto de Bruijne. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw L. Spiering.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: vrij. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins-Tombeng.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: Iedere zo. 9.30 uur: Eredienst.bericht nr. 7854 :  geplaatst op 07-08-2008 en 4001 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken