TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten zo. 3. aug 2008
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten voor zo. 3 aug 2008
volgens Stad Amersfoort van woensdag 30 juli 2008


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantieperiode t/m 27 aug. geen middagpauzedienst; eerstvolgende dienst wo. 3 sept.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.


St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.
Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: Ned. geref. kerken; 17.00 uur: Ger. kerken vrijgem. (Afrt-West).

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor T. Windt.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. J. v.d. Linden.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. J. v.d. Linden.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema, met pianobegeleiding.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. R. Sweers, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. B.B. Landman.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: G. Hofstra, woorddienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: drs. C.C. de Vreugd, Nijkerk; 18.30 uur: dr. H. Vreekamp, Epe.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dienst.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. S.L.S. de Vries, Utrecht. dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. E.F. Klein Kranenburg, Epe.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. C. Vos; 18.30 uur: kand. J. Mulder, Nijkerkerveen.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: dhr. P. v.d. Stoel, Leersum.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart, Leusden, dienst samen met De Brug.
Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Ruis.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. A.S. van Klinken.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: dr. B.G.J. Reitsma, Ermelo.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: zomerdienst.

Oecumenisch
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 27 juli geen dienst.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Gebedsviering, W. Klamer.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 19.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: leesdienst; 19.00 uur dienst in Martuskerk.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: dienst.
Vathorst, sportzaal 'De Brink', Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: leesdienst; 16.30 uur: ds. J. Smit, Nijkerk.
Amersfoort-Emiclaer en Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.00 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. J.J. Schreuder, Spakenburg.
Amersfoort-Nieuwland en Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 9.30 uur: student D. Heek; 17.00 uur: gez. dienst met Nieuwland.
Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. P. Schelling, em.; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vakantie tot 5 september.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfriduspar., Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. december): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. organist I. Opstal en koorleden.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. cantorij.www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor N. van Thong, m.m.v. open cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Euch.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, B. Brouwer en A. Kruisse, m.m.v. Martinuskoor.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, dhr. B. Brouwer en mevr. A. Kruisselbrink, m.m.v. Gemengd koor.


Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: dienst; 16.30 uur: gez. dienst in Ichthuskerk, ds. M. Oppenhuizen.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: gez. dienst in Noord; 16.30 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 10.30 uur: ds. H. Last, Veenendaal; 16.30 uur: gez. dienst, ds. M. Oppenhuizen.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Harmen Struiksma. Kinderopvang aanwezig.www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center 'The Point'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: zo. 10.30 uur: dienst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dhr. J. Goedhart, Leusden.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: Iedere zo. 9.30 uur: Eredienst.


Lees voorbericht nr. 7844 :  geplaatst op 30-07-2008 en 4598 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken