TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 22 juni 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 22 juni 2008


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 25 juni: ds. W. van den Hul.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM)

zo. 10.00 uur: Geref. kerken vrijg. (Afrt-West); 17.00 uur: Ned. ger. kerken.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam. Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. B. Borger.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. B. Borger.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem, m.m.v. koor Reformation.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor J. de Froe, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. G.W. Berrevoets.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A.F. Troost, Heusden; 18.30 uur: ds. C. van Andel, Amsterdam.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: dr. P. Oskamp, dienst van Schrift en Gebed.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; 17.00 uur: Zangdienst

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. G.J. van den Top, Vorchten.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. H. Mintjes.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. Buijs-Ballast.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. M. Schoonderbeek.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. A. Sprotte, H.A.; 10.00 uur: ds. A. Sprotte, H.A. m.m.v. cantorij.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein-Kranenburg.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Gebedsviering.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A.L.Th. de Bruijne, Kampen; 19.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg; 17.00 uur: dienst.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Hoevelaken.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: student D. Heek; 15.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. T. Schutte, legerpredikant.

Westerkerk, Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: preeklezen; 17.00 uur: ds. L.H.Th. Kooij, Leidsche Rijn.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: De appel van mijn oog.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. gastkoor ‘Multiple Voices’, Tubbergen.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfriduspar., Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. december): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor H. Pauw, m.m.v. Gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst; di. 24 juni 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Euch.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 10.00 uur: Woord- en Communieviering, F. Geerdinck, m.m.v. Martinuskoor; 13.30 uur: Doopviering, H. Pauw.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en p.w. F. Geerdinck, met samenzang en voorzangers.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 14.00 uur in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 56: ds. W. Smouter.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. W. Molemaker, lofprijzing.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo; 17.00 uur: ds. A.C. v.d. Wekken, doopdienst.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. G. Cazemier, H.A.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. H. Schram.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: R. Sonneveld, open huis. Kinderopvang aanwezig. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: dienst met extra aandacht jubileum majoor en mevrouw Verhulst. Commissioner Roy Frans en echtgenote wonen dienst bij. M..m.v. brassband Veluwe Brass..

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: zo. 10.30 uur: dienst.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. J. v.d. Kamp.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: Iedere zo. 9.30 uur: Eredienst.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 18 jun 2008
bericht nr. 7682 :  geplaatst op 20-06-2008 en 3819 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken