TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 25 mei 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 25 mei 2008
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 21 mei 2008

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 28 mei: ds. W. de Greef.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.St. AegtenkapelRuimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.Golfbreker Radio (87.6 FM)
zo. 10.00 uur: Ned. Ger. kerken; 17.00 uur: Geref. kerken vrijg. (Afrt-West).

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. J. Vellekoop.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. J. Vellekoop.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: dhr. P. Rotteveel.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. A. de Jong.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Woorddienst, past. C. Arends.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dienst; 18.30 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: drs. H. Overeem.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: drs. P.J. Verhagen, Hierden.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, H.A.; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, dankz. H.A.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge, H.A.; 17.00 uur: Vesper, ds. J. Woltinge.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. H. de Roest.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: dr. L. Koffeman.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Gebedsviering, PKN.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: A. Kamer, em. Groningen; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink, bevestiging ambtsdragers; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden, voorber. H.A.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg, belijdenisdienst; 17.00 uur: ds. C. van Dusseldorp, Capelle a.d. IJssel.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur: ds. A.O. Reitsema; bevestiging ambtsdragers; 10.30 uur: ds. H. Pathuis, Bunschoten, voorber. H.A.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis, H.A. en OGB; 17.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma, H.A; 14.00 uur: ds. J. Boersma, H.A. en OGB.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: leesdienst, Joh. van Veelen; 17.00 uur: ds. P. Schelling.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: stud. D. Heek; 15.00 uur: ds. A.M. de Hullu, Apeldoorn.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. P.F. Boer, Ermelo.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: Trouw. Ruth 1:6-21.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.nm.v. koor 4U.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en F. Geerdinck.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, vormsel, voorg. vic. Rentinck en pastor F. Geerdinck, m.m.v. koor Koh-I-Noor.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, eerste communieviering, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Euch.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, eerste communieviering kinderen Hoogland, H. Pauw en E. Vos, m.m.v. kinderkoor; 12.00 uur: Eerste communieviering kinderen Nieuwland, H. Pauw en E. Vos, m.m.v. kinderkoor; 15.00 uur: Lof, H. Pauw, m.m.v. koor; ma. 19.30 uur: Mariaviering, B. Brouwer, m.m.v. koor Tussendoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: do. 22 mei 19.00 uur: Mariaviering, Th. van Hamersveld, m.m.v. Gemengd koor; za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, I. van Basten-Batenburg en A. Ursem, m.m.v. herenkoor; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, I. van Basten-Batenburg en A. Ursem, met samenzang. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur: ds. S. de Marie; 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. W. Molemakert; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.00 uur: drs. M. Visser; 16.30 uur: drs. G. van Roekel.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A., regiodienst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. Kinderopvang aanwezig. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevr. D.J. Verhulst-Bestebreur.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Het Katshuis, Laan der Winden 1: zo. 14.00 uur: voorg. P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 20.00 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Zevenhuizenstraat 126.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, spreker Paul Westerlaken. Thema: ‘Gods bemoedigingen voor lijdende mensen’. Hoe Jezus kijkt naar Zijn werk, deel 2. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: zo. 10.30 uur: dienst.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. H.E. van der Bij.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

    
bron: De Stad Amersfoort uitgave: 21 mei 2008
bericht nr. 7585 :  geplaatst op 21-05-2008 en 3939 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken