TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van Pinksteren 2008)
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van Pinksteren 2008)
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 7 mei 2008


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 14 mei: ds. F. Gerkema.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM)

zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Geref. kerken vrijg. (Schaapskooi); ma. 12 mei 17.00 uur: Ichthuskerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. J.P. Dam-Oskam.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz, m.m.v. fam. Kalkman.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. W. v.d. Hul.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, m.m.v. cantorij.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, belijdenisdienst; 18.30 uur: dhr. J.W. Bart, Oldebroek.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisterhof.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 19.00 uur: zie Nieuwe Kerk.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, belijdenisdienst, m.m.v. zanggroep; 19.00 uur: dr. A.J. Plaisier, themadienst.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur en 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; ma. 12 mei 9.30 uur: ds. J. Harteman, Kampen.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, m.m.v. cantorij.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor W. Klamer; 10.00 uur: pastor W. Klamer, doopdienst, m.m.v. cantorij.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Gebedsviering, A. Sprotte; ma. 12 mei 10.00 uur en 12.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw en E. Vos, 1ste H. Communie.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 19.00 uur: ds. R. ter Beek, Soest.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Benthem, Leusden.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma, vriendendienst.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur en 17.00 uur: ds. C. Beiboer, belijdenis Martinuskerk.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: geen opgave ontvangen.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 20.00 uur: Ontmoeting. Thema: Kracht uit de hemel.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: W. en C.viering, diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.mv. Gemengd koor; ma. 12 mei 11.00 uur: Eucharistieviering in H. Geestkerk, pastor R. Vonhögen.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastores F. Geerdinck en N. van Thong, m.m.v. gezamenlijke koren; ma. 12 mei 11.00 uur: Eucharistieviering in H. Geestkerk.

St. Fr. Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 u.: Euch.viering, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche; ma. 12 mei 10.30 uur: Euch.viering, pastor B. Verreijt. www.xaveriusamersfoort.nl; iedere za. 11.00-15.00 kerk open voor belangstellenden.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. Holy Spirit Choir; ma. 12 mei 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 u: Euch.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Euch.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. koor Tussendoor; 13.30 uur: Doopviering, H. Pauw.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: do. 19.00 uur: Mariaviering, M. v.d. Meulen en L. Boeting, m.m.v. Gemengd koor; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. herenkoor; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Veen Vocals. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering en toetreden; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. W.J. Quist, Zwolle; 16.30 uur: ds. A.C. v.d. Wekken, belijdenisdienst.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries, kinderdienst.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. Kinderopvang aanwezig. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst. 

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Het Katshuis, Laan der Winden 1: zo. 14.00 uur: voorg. P. en M. Birsak; wo. 20.00 uur: bidstond, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 20.00 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Zevenhuizenstraat 126.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evang. Bethelkerk, gebouw De Ark, Evertsenstr. 75: zo. 10.30 u. dienst.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 07 mei 2008
bericht nr. 7537 :  geplaatst op 07-05-2008 en 4020 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken