TERUG
Kinderen
advertentie werving opvanggezinnen
Kerken in Amersfoort

PROJECTGEZINNEN GEZOCHT
‘Projectgezinnen' zijn een onderdeel van Orthopedagogisch Centrum 't Gooi, voorheen Trompendaal (UJL / OCG).
De afdeling bevindt zich in Hilversum.
De projectgezinnen zijn speciaal geselecteerde gezinnen die een (zeer) jong kind opvangen, dat als gevolg van een problematische situatie, (tijdelijk) niet meer bij zijn ouders kan blijven.
Het gaat om kinderen voor wie een crisisopvang noodzakelijk is.

 

‘‘Wie in mijn naam zo'n kind opneemt, neemt mij op en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft''

                                                                                                                                                                            Marcus, 9-37

 

PROJECTGEZINNEN GEZOCHT

 

‘Projectgezinnen' zijn een onderdeel van Orthopedagogisch Centrum 't Gooi, voorheen Trompendaal (UJL / OCG). De afdeling bevindt zich in Hilversum. De projectgezinnen zijn speciaal geselecteerde gezinnen die een (zeer) jong kind opvangen, dat als gevolg van een problematische situatie, (tijdelijk) niet meer bij zijn ouders kan blijven. Het gaat om kinderen voor wie een crisisopvang noodzakelijk is.

In de projectgezinnen worden ook baby's geplaatst voor de duur van maximaal drie maanden, als ouders aangeven dat zij overwegen om afstand te doen van hun baby. In deze drie maanden kunnen ouders een weloverwogen besluit nemen over het wel of niet definitief afstand doen van hun baby.

De projectgezinnen zijn een kleinschalige vorm van hulpverlening voor jonge kinderen. Binnen een zo gewoon mogelijk dagelijks leven in gezinsverband krijgen zij de verzorging en opvoeding die zij nodig hebben.

De duur van de opvang is altijd zo kort mogelijk. In de praktijk betekent dit dat de opvang kan variëren van enige maanden tot ruim een jaar. In deze periode wordt uitgezocht of het kind terug kan naar de ouders of mogelijk op een andere plek, bijv in een pleeggezin, kan gaan wonen.

Omdat elk kind onlosmakelijk is verbonden met zijn ouders, wordt er veel waarde aan gehecht aan het in staat stellen van ouders om hun kind te zien. De frequentie van deze contacten worden zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van ouder en kind, met een maximum van 1 maal per week.

Tijdens het verblijf van het kind kunt u rekenen op professionele begeleiding vanuit onze instelling.

Er wordt  een vergoeding verstrekt  die ook in de pleegzorg gebruikelijk is.

Wij willen benadrukken dat het, gezien de aard van onze hulpverlening binnen deze gezinnen, altijd om een tijdelijke plaatsing gaat. Indien u geïnteresseerd bent willen u over dit boeiende werk graag meer vertellen. Wij werken vanuit het protocol ‘werving en selectie projectgezinnen'.

 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de mevrouw C.M.I.Slob-Fafié, telefoon 06-46404229

 

N.B.

UJLOCG is een werkeenheid van de Stichting Welzijn- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils.

Onze instelling biedt Jeugdzorg op indicatie binnen de provincies Noord Holland en Utrechtbericht nr. 7427 :  geplaatst op 09-04-2008 en 2556 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken