TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 9 maart 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 9 maart 2008
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 5 maart 2008


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 12 mrt.: ds. A. Kleijne, Soest.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 11.00 uur: Sint Ansfridusparochie; 17.00 uur: Geref. kerken vrijg. (De Schaapskooi).

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman. Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: past. M.J. Burger.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. J. Vellekoop.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. J. Vellekoop.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. koor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. A. de Jong.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Dienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst; 18.30 uur: ds. J.A. v.d. Velden, IJsselmuiden; wo. 12 mrt. 19.30 uur: dr. H. Vreekamp, Epe.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: vic. J. van Schaik, m.m.v. Brugkoor; 17.00 uur: zangdienst i.s.m. Nieuwe Kerk.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. W. Bos; 17.00 uur: zie De Brug; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. T.J.J. Plezier, Langerak; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis; wo. 12 mrt. 14.30 uur en 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor m.m.v. cantorij.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: mevr. ds. R. Scheltens-Ritzema, Lunteren; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. G. v.d. Velde-Meijer.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; 17.00 uur: vesper, mevr. T. Paus.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: dhr. P. v.d. Veer, Zwolle; wo. 12 mrt. 19.30 uur: dhr. A. van Heusden, Driebergen.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. N. Walet, m.m.v. Spirit.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. F. Mout.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: geen opgave ontvangen.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. P.P.H. Waterval; 19.00 uur: ds. C. v.d. Berg; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. T. de Boer.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. H.J. Boiten.

Schaapskooi, Magelhaenstr. 70: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: dienst; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. C. v.d. Berg.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur: ds. G. Gunnink; 10.30 uur: ds. R. Kelder; 16.30 uur: ds. B.C. Buitendijk; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis, vriendendienst; wo. 12 mrt. 16.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P. Waterval; wo. 12 mrt. 16.00 uur: ds. P. Waterval, kinderdienst; 19.30 uur: ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval, voorber. H.A.; wo. 12 mrt. 16.00 uur: ds. P.P.H. Waterval, kinderdienst; 18.30 uur: ds. C. Beiboer.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. G. Gunnink.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 7 mrt. 20.00 uur: Overdenking. Thema: Ik ken hem niet, Joh. 18:15-27.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v.open cantorij.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven en dhr. Thong, m.m.v. Dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Vastenviering, F. van Iersel, m.m.v. cantorij. Er is kinderwoorddienst en crèche; di. 11 mrt. 19.30 uur: Boeteviering, pastor B. Verreijt. www.xaveriusamersfoort.nl.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizé-viering; zo.11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. tiener- en kinderkoor.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Euch.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. koor Tussendoor; ma. 19.30 uur: Gebedsviering, pastor H. Pauw, m.m.v. Caeciliakoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, familieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. voorzangers, er is crèche.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst; wo. 12 mrt. 19.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. W. Molemaker; wo. 12 mrt. 19.30 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. H. Biesma; 17.00 uur: drs. C.J. v.d. Boogert, Elburg; wo. 12 mrt. 19.30 uur: br. H.J. Takken.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries, doopdienst.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Dienst. Tevens oppas en kindernevendienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.

www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. ‘Campagne 40 Dagen van Gebed’.

www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Eredienst, br. Mike Benjamins.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. S.W.J. Zoutman.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 05 mrt 2008
bericht nr. 7258 :  geplaatst op 05-03-2008 en 2944 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken