TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 17 februari 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 17 februari 2008
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 13 februari 2008


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 20 febr.: ds. G.D. Kamphuis.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 10.45 uur: Geref. kerken vrijg. (De Lichtkring); 17.00 uur: Geref. Opstandingskerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. L. Prinssen, m.m.v. gemengd koor Exaudi.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Oecumenische dienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 18.30 uur: dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. Westerman, Nijkerkerveen m.m.v. Brugkoor.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. v.d. Giessen, H.A.; 17.00 uur: ds. M.D. v.d. Giessen, H.A. en dankz.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur (dopen) en 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor m.m.v. kinderen.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. Tj. de Boer.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, doopdienst.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur (dopen): pastor W. Klamer.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. N. Walet.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur en 11.00 uur: E. Vos.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. P.P.H. Waterval; 19.00 uur: prof. Van Bruggen.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 en 10.30 u: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M. Heemskerk, Nijkerk; 15.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. M. Heemskerk, Nijkerk; 17.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 15 febr. 20.00 uur: Overdenking. Thema: De dokter komt te laat, Joh. 11:17-44.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor 4U.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor T. Windt, m.m.v. Gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, gezinsviering met voorstellen 1e communicantjes, pastores F. Geerdinck en R. Vonhögen, m.m.v. Jeugdkoor.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Vastenviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep ‘t Zand. Er is kinderwoorddienst en crèche. www.xaveriusamersfoort.nl.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, A. van Boven en pastor Thong, m.m.v. Con Spirito.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw; 13.30 uur: Doopviering, H. Pauw.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. Herenkoor; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. Gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. H. Biesma; 17.00 uur: ds. W. van ‘t Spijker, Hilversum.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestr. 61: zo. geen dienst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.30 uur: mevr. ds. G.A. de Vries en mevr. ds. B. v.d. Pelt, IKON-pastor.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein, Hooglanderveen: zo. 10.30 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Eredienst, br. Mike Benjamins.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. E. Spee, Hoogland.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst en Avondmaal; 11.15 uur: Woordverkondiging. www.vvgamersfoort.nl.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 13 febr 2008
bericht nr. 7145 :  geplaatst op 15-02-2008 en 3002 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken