TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 27 januari 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 27 januari 2008
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 23 januari 2007


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 30 jan.: ds. W. van den Hul.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 10.00 uur: Ned. Ger. Kerken; 17.00 uur: Geref. kerken vrijg. (Schaapskooi).

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol. Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. B. Vijfwinkel.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dienst.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dienst.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast-Fokkema, m.m.v. Reformation.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Gebedsviering, mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. B. Borger.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Oecumenische dienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. A. Markus, Utrecht; 18.30 uur: ds. W. Dekker, Oosterwolde.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: Oecumenische dienst, Concerto populi Cantate II.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, H.A.; 17.00 uur: Zangdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 17.00 uur: zie De Brug.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, voorber. H.A.; 17.00 uur: dr. J. Broekhuis, Barneveld.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.30 uur: Oecum. dienst in Bergkerk

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. S.W.J. Zoutman.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, schoolgezinsdienst.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. M. Buijs-Ballast.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, H.A.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. N. Walet.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. F. Bonda.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Gebedsviering, A. Sprotte; di. 29 jan. 19.00 uur: Viering van Vergeving en Vormsel, E. Vos.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 19.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: geen opgave ontvangen voor diensten van 10.00 uur en 17.00 uur; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur: ds. R. Kelder; 10.30 uur: ds. S.S. Braaksma 17.00 uur: ds. J. Smit, Nijkerk.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. M. Heemskerk, Nijkerk; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. A. Kamer; 15.00 uur: ds. M. Heemskerk.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. J.M. van Leeuwen; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 en 14.30 uur: ds. J.M. v. Leeuwen.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. G. Gunnink, H.A.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 25 jan. 20.00 uur: Overdenking. Thema: ‘De bruiloft in Kana’, Joh. 2:1-11.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 10.30 uur: Oecumenische viering in Bergkerk (geen dienst in Ansfridus).

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: W. en C.-viering o.l.v. parochianen, m.m.v. Dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. koor Koh-I-Noor. Er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. Vrouwenschola. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. F. Geerdinck, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: wo. 19.00 uur: Viering, H. Pauw; za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw; zo. 9.00 uur: Eucharistieviering en Vormsel, mgr. De Korte een H. Pauw.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Viering in Martinusparochie; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering met Vormselviering, mgr. De Korte en pastor H. Pauw, m.m.v. Veen Vocals. Er is crèche.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur: Leesdienst; 16.30 uur: ds. S. de Marie.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. L. van Baardewijk, Loosdrecht.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. G. Bijkerk, Enschede, H.A. en dankz.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, H.A.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dr. R. Brouwer.

Amersfoorts Chr. Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.00 uur: commissioner R. Schurink en Lt.kol. mevr. D. Schuring-Rietdijk.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Eredienst.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.30 uur: Oecumenische dienst in Bergkerk, ds. P.C. Tönjes.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 23 jan 2008
bericht nr. 7024 :  geplaatst op 23-01-2008 en 3145 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken