TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 20 januari 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 20 januari 2008
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 16 januari 2008


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 23 jan.: ds. A. Buursema.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 10.45 uur: Geref. kerken vrijgem. (De Lichtkring); 17.00 uur: Geref. Opstandingskerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Schrift en Tafel.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Schrift en Tafel.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dienst.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dienst.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma, H.A., m.m.v. pianospel.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, mevr. K. Adrichem, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. L. v.d. Zwaag.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Oecumenische dienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, doopdienst; 18.30 uur: dr. A.J. Plaisier.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, H.A.; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, doopdienst.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: dr. G. van den Brink, Woerden; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J. van der Linden, Driebergen.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. S.W.J. Zoutman.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: gezamenlijke dienst in H. Kruiskerk, voorg. past. F. Geerdinck en ds. R.G. van der Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: gezamenlijke dienst in H. Kruiskerk.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: dhr. P. van der Veer, Zwolle.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: pastor W. Klamer.

Oecumenisch

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg en pastor H. Pauw.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: geen opgave ontvangen.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstr. 18: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten, H.A.; 19.00 uur: ds. T.J. de Boer, H.A.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: geen opgave ontvangen.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg, H.A.; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma, H.A.; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P. Waterval, H.A.; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P. Waterval, H.A.; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 18 jan. 20.00 uur: Overdenking. Thema: ‘Geloof wordt getest’, Gen. 22:1-19.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor 4U.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Vonhögen en p.w. A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 10.00 uur: Oecumenische viering van Woord en Tafel, pastor F. Geerdinck en ds. R.G. van der Zwan, m.m.v. gemengd koor. Er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eenheidsviering Amersfoortse binnenstadskerken, m.m.v. gelegenheidskoor. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, A. Leenders en pastor Thong, m.m.v. koor H.S.C.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

Klooster Zrs. O.L. Vrouw ter Eem, Daam Fockemalaan 22: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: geen opgave ontvangen.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. Gemengd koor; zo. 11.00 uur: Oecumenische viering, pastor H. Pauw en ds. R. Klein Kranenburg, m.m.v. cantorij. Er is crèche en kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. L. van Baardewijk, Loosdrecht.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Veefkind; 17.00 uur: ds. F. van Deursen.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: prof. dr. W. H. Velema, Apeldoorn. voorber. H.A.; 16.30 uur: drs. G. van Roekel, Putten.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: oecumenische viering in St. Fr. Xaveriuskerk.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.30 uur: oecumenische viering in St. Fr. Xaveriuskerk, m.m.v. muziekkorps Leger des Heils.

Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 10.30 uur: oecumenische eenheidsviering in St. Fr. Xaveriuskerk, m.m.v. muziekkorps Leger des Heils.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Eredienst.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. M. Nijkamp, IJsselstein.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 16 jan 2008
bericht nr. 6977 :  geplaatst op 16-01-2008 en 3001 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken