TERUG
Financiën
Kerkbalans 2008 in teken van draagvlakverbreding

Kerkbalans 2008 in teken van draagvlakverbreding
UTRECHT - Tijdens de persconferentie Kerkbalans 2008, gehouden in de Utrechtse Gertrudiskapel op 10 januari, wezen verschillende sprekers op het belang van draagvlakverbreding, dat wil zeggen uitbreiding van het aantal gezinnen dat bijdraagt aan Kerkbalans.
Een toenemend deel van de opbrengst van Kerkbalans gaat naar de instandhouding van de gebouwen. En dient daarmee een breder belang dan alleen de plaatselijke gemeente of parochie. Dit meldt PKN.nl.


Cultuur-historische waarde
Emiel Duijsens, Econoom van het Bisdom Haarlem , wees erop dat bij de Rooms-Katholieke Kerk het gebouwonderhoud inmiddels 80 % van de inkomsten uit Kerkbalans vertegenwoordigt. Hij pleitte voor een grotere financiële inbreng van de overheid in het onderhoud van gebouwen van cultuurhistorische waarde. Tevens wees hij op de betekenis van kerkgemeenschappen voor de breedte van de samenleving: Niet alleen het gebouw, maar ook de zingeving en de zorg voor mensen, waar de kerk voor staat en haar aansprekend maakt voor een bredere doelgroep dan alleen betrokken kerkleden.

Eduard Kimman, secretaris-generaal van de RK Bisschoppenconferentie, sloot hierbij aan. Hij beschreef de kerk als een “relational good” dat wil zeggen iets waar veel mensen een zekere sympathie of betrokkenheid mee voelen zonder dat ze daadwerkelijk tot de kerkelijke kern behoeven te horen. Volgens Kimman vormen mensen in de periferie van de kerkgemeenschap, de randkerkelijken, een belangrijk potentieel voor nieuwe kerkbalans-inkomsten.
Randkerkelijken activeren
Dat wordt bevestigd door Dirk Bijl, voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving die namens vijf kerkgenootschappen de landelijke Kerkbalansactie coördineert. Praktijkervaringen met het benaderen van randkerkelijken in pilot-gemeenten wijzen uit dat ca 25 % van hen wordt “geactiveerd” dat wil zeggen (weer) op reguliere basis gaat bijdragen aan Kerkbalans.

De totale opbrengst van Kerkbalans voor alle Protestantse Gemeenten bedroeg in 2006 bijna 275 miljoen Euro, een stijging ten opzichte van 2005 met 1,3 %. De voorlopige resultaten 2007 laten een nog iets grotere stijging zien. De landelijke actie Kerkbalans 2008 wordt gehouden van 13 tot en met 27 januari. Meer informatie is te vinden op de website www.kerkbalans.nl.


Zie ook Kerkbalans

bericht nr. 6962 :  geplaatst op 13-01-2008 en 969 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken