TERUG
Financiën
Actie Kerkbalans 2008 van start gegaan
Kerkgenootsch. Ned.

Actie Kerkbalans 2008
UTRECHT - In de Gertrudiskapel in Utrecht is donderdagmorgen de actie Kerkbalans 2008 van start gegaan.
Het thema van deze grootste geldinzamelingsactie van Nederland is dit jaar: ”Een kerk is van blijvende waarde”.
De actie wordt gehouden van 13 tot en met 27 januari onder de leden van vijf kerkgenootschappen./media/


Een paar kernbegrippen toegelicht uit de actie die dit jaar voor de 36e keer wordt gehouden. De cijfers over de deelnemende kerken zijn uit 2005, actuelere cijfers ontbreken nog.

DEELNEMERS (I): Aan de jaarlijkse actie Kerkbalans doen vijf kerken mee: het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Samen hebben deze kerken ongeveer 6,4 miljoen leden. Dat is 39 procent van de totale Nederlandse bevolking. De vrijwilligers voor Kerkbalans bezoeken tijdens de actie ongeveer 2,5 miljoen adressen.

DEELNEMERS (II): De kerkgenootschappen tellen samen 3446 zogenoemde zelfstandige gebieden waarin de pastorale zorg vorm en inhoud krijgt. De 1442 rooms-katholieke parochies, 1810 protestantse gemeenten en 194 geloofsgemeenschappen van de drie kleine kerkgenootschappen hebben samen de zorg voor het instandhouden van ongeveer 4220 kerkgebouwen.

PERSONEN: In de vijf kerkgenootschappen zijn ongeveer 4800 mannen en vrouwen betaald en professioneel werkzaam in het pastoraat of hebben zij ter ondersteuning hiervan een functie. Naast de mensen die direct in het pastoraat werkzaam zijn, zijn er nog veel meer betaalde krachten in de kerken, zoals kosters, huishoudelijk personeel, administratieve krachten, enz. Een ruwe schatting gaat uit van ongeveer 9000 mensen, inclusief de ambtsdragers. Daarnaast tellen de kerken honderdduizenden zogenaamde vrijwilligers. Ongeveer 8 procent van de geregistreerde leden noemt zich vrijwilliger, wat neerkomt op ruim 500.000 personen.

KERKGANG: Ieder zaterdag en zondag verzamelen zich in de kerkgebouwen van de betrokken kerkgenootschappen zo’n 810.000 mensen. Het aantal regelmatige kerkbezoekers dat minimaal een keer per maand naar de kerk gaat wordt geschat op 1,1 miljoen mensen.

DOOP: Van de 187.910 kinderen die in Nederland werden geboren in 2005 zijn er circa 44.000 (23 procent) door een doop(bediening) lid geworden van één van de hier genoemde kerkgenootschappen.

HUWELIJK: Van de 71.113 burgerlijk gesloten huwelijken tussen mannen en vrouwen in 2005 zijn er ongeveer 9300 kerkelijk gezegend in één van de betrokken kerken.

UITVAART: Van de 136.402 overledenen in Nederland in 2005 heeft circa 38 procent een kerkelijke uitvaart ontvangen. Het betrof ongeveer 51.900 kerkleden.

LEVEND GELD: In de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden de inkomsten per jaar uit zogenoemd ”levend geld” bekendgemaakt. Onder deze inkomsten worden gerekend de (vaste) vrijwillige bijdragen -wel of niet in het kader van de actie Kerkbalans-, collecten en giften, opbrengsten uit acties en legaten tot een bedrag van ongeveer 500 euro. De inkomsten voor zending en diaconaat zijn hier niet bij inbegrepen.

OPBRENGST PKN: De inkomsten uit levend geld bedroegen in de Protestantse Kerk in Nederland over 2006 274.653.000 euro. De inkomsten uit levend geld in 2005 bedroegen 271.102.355 euro. Een meeropbrengst van ruim 3,5 miljoen euro ofwel 1,31 procent.

OPBRENGST PER LID: De gemiddelde bijdrage per lid van de Protestantse Kerk in Nederland komt daardoor per 31 december 2006 uit op ruim 141 euro.

OPBRENGST 2007 PKN (I): Aan de actie Kerkbalans 2007 deden 1084 gemeenten uit de Protestantse Kerk mee. Dit aantal is afgeleid van het aantal bestellingen van folder- en propagandamateriaal dat bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer geplaatst werd. In werkelijkheid ligt het aantal gemeenten dat jaarlijks aan de actie Kerkbalans meedoet hoger omdat er verschillende gemeenten zijn die zich niet melden voor deelname aan deze actie en zelf hun materiaal produceren.

OPBRENGST 2007 PKN (II): Van de 1084 geregistreerde gemeenten stuurden er 360 een formulier terug met de voorlopige resultaten van Kerkbalans in hun gemeenten. Hieruit blijkt dat 64 procent van de deelnemende gemeenten een stijging boekte (gemiddeld 3,85 procent), 117 gemeenten een daling (gemiddeld 2,51 procent) en 13 gemeenten bleven gelijk.

OPBRENGST RKK: De opbrengst van de actie Kerkbalans ligt traditioneel in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) veel lager dan in de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel de RKK veel groter is dan de PKN (ruim 4 miljoen tegenover krap 2 miljoen leden) werd in die kerk in 2006 met Kerkbalans ruim 59 miljoen euro opgehaald.


bron: Reformatorisch Dagblad uitgave: 10 jan 2008
bericht nr. 6940 :  geplaatst op 10-01-2008 en 1110 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken