TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 13 januari 2008
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 13 januari 2008
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 9 januari 2008


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 16 jan.: ds. J. Vroegindeweij.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 11.00 uur: Ansfridusparochie; 17.00 uur: Geref. kerken vrijgem. (Schaapskooi).

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. C. Hoogendoorn.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: pastor H. v.d. Wakker, m.m.v. gemengd koor.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Viering.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. A.C. van der Wekken.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: Oecumenische dienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: drs. T. Bolland, Amsterdam; 18.30 uur: ds. J. Vroegindeweij.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: dr. R. Brouwer.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H. Eschbach; 17.00 uur: zie Nieuwe Kerk.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. J. Stelwagen, Leersum; 17.00 uur: dr. A.J. Plaisier, themadienst.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. G. Laseur; 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. van Verseveld.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. M. Schoonderbeek; 17.00 uur: mevr. A. van Bunnik, vesper.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. R. Rosmolen, m.m.v. cantorij.

Oecumenisch

Vathorst: De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. W. Klamer.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: geen opgave ontvangen.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstr. 18: zo. 10.00 u. ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: geen opgave ontvangen diensten voor 10.00 uur en 17.00 uur; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. W. v.d. Schee, Loenen-Abcoude.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis, vriendendienst.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P. Waterval, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. J.M. van Leeuwen.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P. Waterval, voorber. H.A.; 15.00 uur: ds. J.M. van Leeuwen.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema, themadienst; 17.00 uur: ds. L.H.Th. Kooij.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 11 jan. 20.00 uur: Overdenking. Thema: ‘God zorgt’

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor Vonhögen, m.m.v. dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistie(gezins)viering, pastor A. van Boven en pastor N. van Thong, m.mv. jeugdkoor.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering met doop, pastor B. Verreijt, m.m.v. Vrouwenschola. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Con Spirito.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: geen opgave ontvangen.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. kinderkoor. Er is crèche.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. W. Molemaker, H.A.; 17.00 uur: ds. F. Gerkema.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 11.15 uur: ds. A. Hakvoort, Maarssen; 16.30 uur: ds. A.C. van der Wekken, Scherpenzeel.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.

Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6: zo. 10.00 uur: Dienst; iedere 1e zo. v.d. maand 19.30 uur: Genezingsdienst; webcasting 1e en 3e zo. v.d. maand 10.00 uur. www.acc-amersfoort.nl.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Dienst. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Samenkomst geleid door majoor mevrouw M. Hogetoorn. Tevens oppas en kindernevendienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: Eredienst.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse, Velp.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 09 jan 2008
bericht nr. 6934 :  geplaatst op 09-01-2008 en 3180 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken