TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van zondag 23 dec. t/m 25 dec 2007 (1e kerstdag)
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten van zondag 23 dec. t/m 25 dec 2007 (1e kerstdag)
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 19 december 2007


Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 2 januari geen dienst; wo. 9 januari: ds. A. Kleijne, Soest.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM):

zo. 10.00 uur: Geref. kerken vrijgem. (Afrt-West); 11.30 uur: Ned. Geref. kerken; 17.00 uur: Chr. Geref. Ichthuskerk; ma. 24 dec. 21.00 uur: Nachtmis Ansfridusparochie.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman; ma. 24 dec. 20.00 uur: ds. J.P. Dam Oskam.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere; J. Burger; ma. 24 dec. 20.00 uur: ds. B. Vijfwinkel.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. H.J. Takken.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.

Birkhoven: ma. 24 dec. 19.00 uur: pastor H. v.d. Wakker en dhr. H. Hutten, m.mv.. gemengd koor El Shaddai.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, m.m.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: zo. geen dienst.

Zon en Schild: zo. geen dienst.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. F.A. van Belzen, Rijnsaterwoude; 18.30 uur: ds. J. Vroegindeweij, Lessons & Carols m.m.v. Exaudi.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, Lessons & Carols; ma. 24 dec. 22.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede; ma. 22.00 uur: kerstnachtdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dr. A. Noordegraaf, Ede; 17.00 uur: Kinderkerstfeest; ma. 24 dec. 22.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. blazersensemble en gitaar.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. T. van den Brink, Putten; 17.00 uur: ds. K. van Meijeren, Barneveld.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, H.A.; ma. 24 dec. 19.00 uur: kinderviering, ds. W. Verschoor.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. G. Knepper, Leersum; ma. 24 dec. 22.00 uur: ds. B. Borger en ds. J. Woltinge, m.m.v. Voice of Hope.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: Werkgroep eredienst; ma. 24 dec. 22.00 uur: Young Thomas, ds. P.P. v.d. Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 22.00 uur: zie Opstandingskerk.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; ma. 24 dec. 19.15 uur: Kinderkerstfeest; 22.00 uur: zie Opstandingskerk.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: drs. C.W. Rentier.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 en 10.00 uur: ds. A. Sprotte; ma. 24 dec. 19.00 uur: Kinderkerstfeest.

Veenkerk, in De Kamers, Wezeperberg 8: za. 18.30 uur: Kinderkerstfeest in het Wellantcollege, samen met het Kruispunt; zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg; ma. 23.00 uur: Kerstnachtviering in St. Josephkerk, Hooglanderveen, voorg. ds. R. Klein Kranenburg.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woorddienst, T. Deinum; ma. 24 dec. 18.00 uur en 19.30 uur: Kinderkerstfeest, A. Sprotte; 21.00 uur en 23.00 uur: Kerstnachtviering.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstr. 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, em. Arnhem; 19.00 uur: ds. J. Wilmink.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten; 14.00 uur: Samenkomst Iraanse/Nederlandse integratiegemeente in de Martuskerk.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis; ma. 24 dec. 22.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P. Waterval.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 21 dec. 20.00 uur: Overdenking, ‘Licht in de duisternis’, Joh. 1:5.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Thong en diaken A. van Boven, met samenzang; ma. 24 dec. 19.00 uur: Gezinskerstviering, diaken A. van Boven; 21.30 uur: Kerstnachtmis, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor 4U en orkest, v.a. 21.00 uur zingen van kerstliederen; 24.00 uur: Kerstnachtviering, pastor R. Vonhögen en diaken A. van Boven, m.mv. cantorij.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zondag v.d. maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Ned., voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor; ma. 24 dec. 22.00 uur: Eucharistieviering, pastor Th. Windt en diaken H. v.d. Wakker, m.m.v. Dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: vr. 21 dec. 11.00 uur: Woord- en Communiviering voor senioren, pastor F. Geerdinck, m.mv. Lief- en Leedkoor; za. 9.30 uur: Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. Gemengd koor. Er is kinderwoorddienst; ma. 24 dec. 19.30 uur: Woord- en Communieviering, gezinsviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Jeugdkoor; 22.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor A. van Boven, m.m.v. koor Koh-I-Noor.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor B. Verreijt, m.m.v. koorgroep, er is kinderwoorddienst en crèche; ma. 24 dec. 18.30 uur: Gezinskerstviering; 20.30 uur: Kerstsamenkomst met liederen en verhalen; 23.00 uur: Eucharistievering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.mv.. Con Spirito; ma. 24 dec. 19.00 uur: Gezinskerstviering, G. Martens, m.m.v. koren.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Ursem en A. Kruisselbrink, m.m.v. Marinuskoor; ma. 24 dec. 17.30 uur: Kinderkerstfeest, M. van Tricht; 19.00 uur: Woord- en Communieviering; 21.00 uur: Eucharistieviering, M. van Tricht en N. van Thong, m.m.v. Martinuskoor; 23.00 uur: Eucharistieviering, H. Pauw, m.m.v. Caeciliakoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, met voorzangers; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen, m.m.v. gemengd koor; ma. 24 dec. 19.00 uur: Eucharistie-familieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. kinderkoor; 21.00 uur: Eucharistieviering, pastor H. Pauw, m.m.v. cantorij.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; ma. 24 dec. 22.00 uur: Kerstnachtviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur: dr. P. van Gurp; 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. F. Gerkema, zangdienst.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. F. van Deursen, Barneveld; 17.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. J.C.L. Starreveld, Bunschoten; 17.00 uur: ds. H. Jonkman, Dronten.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: zie Bergkerk.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. M. van der Burgt; ma. 24 dec. 19.30 uur: Kerstfeest.

Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Yme Horjus. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl; ma. 24 dec. 20.30 uur: R. Sonneveld.

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst; zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw; za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst. Spreker: Paul Westerlaken; ma. 24 dec. 20.00 uur en 22.00 uur: Kerstviering m.m.v. koor, spreker Richard Klomp. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst m.m.v.kinderen; ma. 24 dec. 19.30 uur: Kerstavonddienst, J. van den Heuvel. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamins.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Tönjes, Ermelo.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst met avondmaal; 11.15 uur: Woordverkondiging. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 19 dec 2007
bericht nr. 6880 :  geplaatst op 21-12-2007 en 5141 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken