TERUG
Pastores / Predikanten
Een nieuw team voor Amersfoort
rkamersfoort

Een nieuw team voor Amersfoort
Nieuw team, bekende gezichten
De kogel is door de kerk. De zeven parochies in Amersfoort gaan nu echt samen verder. Eind oktober bereikten de parochiebesturen overeenstemming om vanaf 1 januari 2008 te gaan samenwerke


 

. Dat betekent regelmatig een nieuw gezicht op het altaar, of een andere pastor voor persoonlijk contact. 'Je komt op een andere manier beschikbaar voor parochianen', zegt teamleider Marianne van Tricht.

Het lijkt net een gewone baan: teambuilding, werkoverleg, dienstroosters, taakverdeling. Met dat soort zaken houden de zes katholieke pastores zich op dit moment volop bezig. Toch vinden zij stuk voor stuk dat hun werk meer is dan een beroep, het gaat ook om roeping. 'Maar dat kan ook in andere beroepen dan het pastorale werk. Als maatschappelijk werker, arts of verpleegkundige kun je je net zo goed geroepen voelen. Je moet iets doen wat past bij jouw talenten en passies,' aldus Van Tricht.


De pastores hebben onderling taken verdeeld, ieder heeft een eigen profiel. Pastoor Hans Pauw, op 4 november geïnstalleerd, richt zich op liturgie, met ondersteuning van pastor Roderick Vonhögen. Pastoraal werker Edith Vos heeft de catechese onder haar hoede, samen met collega Fons Geerdinck. Diaken André van Boven is bezig met gemeenschapsopbouw. Voor diaconie en wijkopbouw (Vathorst) zijn nog vacatures. Pastor Thong ondersteunt het team als priester-assistent, net als de emeriti en de onbezoldigde diaken.
Tot nu toe werkten de katholieke parochies 'samen apart'. Amersfoort kende twee grotere parochieverbanden: 'Stad' en 'Noord'. Diaken Van Boven: 'Het samengaan van deze twee verbanden en de Sint Franciscus Xaveriusparochie ('t Zand) past in een kerkelijke ontwikkeling die ook in het aartsbisdom Utrecht doorwerkt. In het hele bisdom worden groepen gevormd van gemiddeld acht tot tien parochies. Gunstig voor Amersfoort is dat de parochies dicht bij elkaar liggen.' Zijn collega Roderick Vonhögen is daar blij mee. 'Ik kan het op de fiets af.'

 

Plussen en minnen
De vorming van één pastoresteam heeft zeker voordelen, vinden de pastores. Vonhögen: 'Je kunt nu taken verdelen en hoeft niet meer de alleskunner van weleer te zijn. Daardoor komt er ruimte voor nieuwe missionaire initiatieven. Hoe bereik je de 80% van de mensen die niet in de kerk komt?' Ook Marianne van Tricht vindt het plezierig dat er specialisatie in het werk mogelijk is. 'De grotere schaal vind ik wel spannend, want blijft er voldoende persoonlijk contact mogelijk?' Die vraag leeft ook bij Fons Geerdinck: 'Ik vind het lastig om in parochies te komen waar je haast niemand kent en om je er dan toch thuis te voelen. Ik vind het belangrijk om, ondanks de drukte van het werk, de rust en ruimte in mijzelf te behouden en tijd te kunnen maken voor bezoek aan mensen die in een crisis zitten of ziek zijn. Dáárom ben ik pastor geworden, om mensen nabij te zijn.' Pastoor Hans Pauw steekt hem een hart onder de riem: 'Dat went ook weer, overal ga je vertrouwde gezichten vinden. Mensen met hun verhalen zijn overal.' Zelf kent hij een grotere parochieverband van binnenuit in de tijd dat hij in Twente priester was. 'Ik heb daar dingen geleerd die hier toepasbaar zijn. Niet dat je alles maar moet kopiëren.'


Door de taakverdeling is er geen vaste wijkpastor meer. Er komen overal pastoraatsgroepen. Hierin zitten vrijwilligers die goed kunnen inschatten wie het beste welk bezoek kan krijgen. Deze en andere vrijwilligers worden nog belangrijker voor de lokale presentie dan voorheen. Zij vormen de bekende gezichten. Het zal even wennen zijn, zowel voor de pastores als kerkgangers/parochianen en vrijwilligers. Aan de 'drive' van het pastoresteam zal het niet liggen!

Wensenlijstje
Tot slot: wat heeft ieder als persoonlijke wens, om het nieuwe jaar mee in te gaan?
André van Boven: 'Ik hoop dat iedere parochie zijn eigen cultuur en sfeer weet te bewaren, en dat er tegelijk iets gezamenlijks ontstaat. Dat we samen onderweg gaan, op uitnodiging van Christus, om kerk te zijn voor de wereld.'
Hans Pauw: 'De presentie van het geloof in stad, dorpen en nieuwe wijken waarmaken, en elkaar versterken in geloof.'
Edith Vos: 'Ik wil bijdragen aan aandacht voor elkaar. Met de kerk als een plek die niet alleen voor de zondag is, maar waar je ook doordeweeks iets kunt vinden of leren, met name kinderen en jongeren.'
Marianne van Tricht: 'Als teamleider wil ik ieders welzijn in het oog houden, zodat ieders zorgen en passies aan bod kunnen komen. De presentatieviering van 4 november vond ik heel bemoedigend: samen staan we ergens voor!'
Roderick Vonhögen: 'Mijn ambitie is om mensen enthousiast te maken en te houden voor het geloof. Dat is zo'n enorme kracht en rijkdom. Nu er zoveel verandert, is de band met God en met elkaar des te belangrijker.'
Fons Geerdinck: 'Ik hoop dat het samenwerken als team een mooie en inspirerende finale wordt in mijn pastorale loopbaan.'

Christl Korzelius


bron: Perspectief uitgave:  dec 2007
bericht nr. 6862 :  geplaatst op 18-12-2007 en 1816 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken