TERUG
Huwelijk
Handreiking zegenen andere relaties
PKN

Handreiking zegenen andere relaties
Onlangs verscheen de ‘Handreiking voor het gemeenteberaad over het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw’.
De handreiking werd samengesteld door de Werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk van de Protestantse Kerk in Nederland.Met de nieuwe Kerkorde (2004) behoort het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw, als verbond van liefde en trouw, tot de mogelijkheden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wanneer een kerkenraad die ruimte wil bieden, kan dat alleen na een beraad in de gemeente. De handreiking “Hebben zij uw zegen?” bespreekt in een aantal hoofdstukken de onderwerpen die voor een goed verloop van zo’n beraad van belang zijn.

Achtereenvolgens gaat de handreiking in op de volgende vragen:

  • Hoe voer je een gemeenteberaad, welke voorbereiding en begeleiding is daarvoor nodig?
  • Wat wordt bedoeld met een ‘verbond van liefde en trouw’?
  • Wat houdt ‘zegenen’ in?
  • Welke mogelijheden geeft het Dienstboek van de kerk voor de zegening van levensverbintenissen?

Een literatuurlijst geeft een overzicht van artikelen en boeken over ‘homoseksualiteit, Bijbel, theologie en kerk’ en over ‘homoseksualiteit en zegening’.

‘Handreiking voor het gemeenteberaad over het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw’. Prijs € 3,50 (incl. verzending)

Bestellen:
Protestants Landelijk Dienstencentrum
Afdeling Brochureverkoop
tel. (030) 880 17 24
e-mail brochureverkoop@pkn.nl
of via de webwinkel op www.pkn.nlbericht nr. 6692 :  geplaatst op 21-11-2007 en 1285 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken