TERUG
Jodendom
Dag van het jodendom op 17 jan 2008

Dag van het jodendom op 17 jan 2008
In 2008 wordt in katholiek Nederland voor het eerst een speciale dag gewijd aan het jodendom. De Nederlandse bisschoppen hebben deze jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom’ vastgesteld op 17 januari.

Het initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen in de afgelopen twaalf jaar gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten als ‘Levend uit dezelfde wortel’ (1995) en ‘Levend met eenzelfde hoop’ (1999) stilgestaan bij de verbondenheid met Israël en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Ook hebben paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met ‘onze oudere broers’.


Het jodendom heeft een speciale betekenis voor het christendom, omdat Jezus joods was en het christendom voortkomt uit het jodendom. Het is belangrijk om daar tijdens deze dag dieper op in te gaan. De Dag van het Jodendom biedt ook een goede gelegenheid voor joden en katholieken om elkaar te ontmoeten. De volgende activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Zo kan er een studieavond georganiseerd worden over het jodendom. Thema’s zijn er genoeg. Er valt te denken aan de manier waarop joden en christenen met de Schrift omgaan of aan de joodse wortels van het christendom. Een ander belangrijk thema is de messiaanse hoop die onder joden en christenen leeft, joodse en christelijke religieuze feesten, cultuur, ethiek, familieleven, enzovoort. Ook kunnen excursies of historische stadswandelingen georganiseerd worden, terwijl bovendien een bezoek aan de synagoge voor veel mensen interessant kan zijn.


Een aantal Europese landen is katholiek Nederland voorgegaan bij het vormgeven van zo’n speciale dag en deze blijkt een uitstekende gelegenheid te zijn voor studie, bezinning en ontmoeting. Het is overigens niet de bedoeling dat 17 januari onderdeel uitmaakt van de liturgische cyclus van het jaar, want deze is immers al heel vol. Ook gaat het niet om een politieke discussie over de situatie in het Midden-Oosten.


Er is een speciale website in het leven geroepen over dit onderwerp:

Http:// www.dagvanhetjodendom.nl .


Hier is (elk jaar) materiaal te raadplegen voor het opzetten van activiteiten. Ook kan de bezoeker van de site hier op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.


De Katholieke Raad van Israël (KRI) ondersteunt de realisatie van de Dag van het Jodendom.





bericht nr. 6629 :  geplaatst op 09-11-2007 en 924 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken