TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort van zondag 30 september 2007
Kerken in Amersfoort
Kerkdiensten in Amersfoort en Amersfoort-Noord van zondag 30 september
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 27 september 2007

Kerkdiensten in Amersfoort
Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de
Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 3 okt.: ds. R.G. van der Zwan.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en
augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand,
van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur
ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere
eerste zondag van de maand om 12.00 uur.
Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni.
Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio (87.6 FM):
zo. 10.00 uur: Vrije Evangelie Gemeente; 17.00 uur: Geref. kerken vrijgem.
(Amersfoort-West).

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg
: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed. Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. J. Vellekoop.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op zat. 11.00 uur RK-dienst;
zo. 11.00 uur: dhr. J. Vellekoop.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. M. van Kampen, m.m.v. fam. Kalkman.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en
Communieviering, m.m.v. Elisabethkoor. Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. R.G. v.d. Zwan.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: ds. B. Bomer, m.m.v. cantorij Open Kapel.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef; 18.30 uur:
ds. J. Meertens, Nieuw Loosdrecht.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van
Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift
en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. H. Russcher, Barneveld; 1
8.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, m.m.v.
kinderen.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. S. de Jong-Tennekes.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge en ds. R.G. van
der Zwan, startzondag.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: zie De Open Hof.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege,
Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. N. Walet.

Oecumenisch
Vathorst: De Kamers
, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: R. Klein Kranenburg.
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur:
Gebedsviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering.
Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers;
19.00 uur: ds. J. Wilmink.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink;
17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg;
17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Vathorst, sportzaal 'De Brink', Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur:
ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C. van den BergH.J. Boiten.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersema; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersema;
15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. C. Beiboer;
17.00 uur: ds. P. Waterval.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H.J. Room, Harderwijk;
15.00 uur: dienst.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 28 sept.
20.00 uur: Overdenking. Thema: 'Gehoorzaam en dankbaar', Gen. 12:4-9.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie,
Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en
Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28:
iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur
Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en
Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: Viering van Woord en Gebed;
zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. R. Vonhögen. Er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering,pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand.
Er is kinderwoorddienst en crèche.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor
Thong en diaken A. van Boven, m.m.v. Holy Spirit Choir.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur:
Eucharistieviering. R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag
19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. geen viering;
zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, R. Pol, m.m.v. Martinuskoor;
13.30 uur: Doopviering, E. Vos.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur:
Woord- en Communieviering, R. Pol, m.m.v. Gemengd koor; zo. 11.00 uur:
Woord- en Communieviering, R. Pol, m.m.v. Heemstedekoor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,
Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur:
Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten.
Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl /
www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13:
zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. Kerk (hersteld
), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur
en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe
Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema; 17.00 uur: ds. W.
Dijksterhuis, Barneveld.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum,
L. Heijnricsstraat 23: geen opgave.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A. Hilbers,
Zwolle; 16.30 uur: prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1:
zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort ,
Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. S. lange,
Westervoort.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein 'Isselt-C', Natriumweg 6):
zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig créche van 0 t/m 2 jaar en
kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op
Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur
Victory Life Jeugd van 13 t/m 18
jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur.
Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur:
J. Sussenbach. Créche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar.
www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst;
wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst créche voor 0 t/m 3 jaar.
Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw.
Za. 20.00 uur: Music center 'The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur
dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned.
Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente “De Koppel", Flevostraat 12;

Gemeente “Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:
Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23:
zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, créche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein
14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap;
10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:
Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: Altaardienst,
voorg. majoor en mevrouw L. Spierings. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur en wo. 20.00 uur:
dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl.
Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Spreker: Hieles de Hek. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Doopdienst met aansluitend maaltijd. Van 13.30-14.00 uur doop door onderdompeling in de vijver van Emiclaer. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamins.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. drs. J. van de Kamp, Houten.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst met Avondmaal; 11.30 uur: Woordbediening. www.vvgamersfoort.nl

l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 27 sep 2007
bericht nr. 6329 :  geplaatst op 28-09-2007 en 4583 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken