TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van zondag 2 september 2007
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten van zondag 2 september 2007
volgens opgave van de Stad Amersfoort van 30 augustus 2007

Kerkdiensten in Amersfoort

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 5 september: ds. A. Buursema.
 
Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl .

Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio (87.6 FM): zo. 10.00 uur:

Geref. kerken vrijgem. (De Kandelaar); 17.00 uur: Ned. herv. Adventkerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. B. van Vijfwinkel, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. L. Wolters-Berghout.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op zaterdag 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. L. Wolters-Berghout.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: dhr. A. van Klinken.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, Woord- en gebedsviering, met zang.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. L. van Nieuwpoort.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra, Woorddienst, ontmoetingszondag met Fonteinkerk.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis; 18.30 uur: ds. W.J.J. Glashouwer.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G. Cazemier.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, doopdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; 19.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A. en dankzegging.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. C. Vos; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. geen dienst i.v.m. ontmoetingszondag.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger; 17.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam, DmB, m.m.v. interkerk. koor Dronten.

Protestantse Gemeente
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, H.A.

Oecumenisch
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: 11.00 uur: H. de Roest.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: P.W. v.d. Kamp, Kampen; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema. Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten. Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: prof. G. Kwakkel.
Vathorst, sportzaal De Brink, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 7 sept. 20.00 uur: 'Overwin het kwade', Rom. 12:17-21.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven, met samenzang; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. cantorij.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc. St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. Gemengd koor. H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor W. Veldhuis, m.m.v. koor Koh-I-Noor, er is kinderwoorddienst.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, P. v.d. Velde en H. Kruthoff, m.m.v. koorgroep 't Zand, er is kinderwoorddienst.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor J. de Froe, m.m.v. Open Cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Rietkerk, Utrecht; 17.00 uur: ds. D.J.A. Brink, em. Haarlemmermeer.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. L. van Dalen, Hasselt.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. L. Schoonderbeek.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. F. Groeneveld, Baarn.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein 'Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Peter Groot, H.A. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center 'The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente “De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: Dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Spreker: Richard Klomp. Thema: Hoe ontwikkel ik wijsheid? www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamins.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. S. van de Velde, Oldebroek, H.A.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: elke zo. 9.45 - 11.45 uur: Eredienst met avondmaal en aansluitend een woordverkondiging. www.vvgamersfoort.nl
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.


Kerkdiensten in Amersfoort Noord

 

S.o.W.-Gemeente
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P. Riemersma.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: dienst.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, H.A.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: pastor W. Klamer.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Boersma; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Boersma; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. S.S. Braaksma, Almere.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: dienst; 15.00 uur: dienst.
Vathorst, “De Brink", Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.

Rooms-Katholieke kerk
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. geen viering; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Martinuskoor
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. Herenkoor; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen, m.m.v. cantorij.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos; 13.30 uur: Doopviering, M. van Tricht en T. Deinum.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: 11.00 uur: H. de Roest.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Rietkerk, Utrecht; 17.00 uur: ds. D.J.A. Brink, em. Haarlemmermeer.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl .
Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 30 aug 2007
bericht nr. 6180 :  geplaatst op 30-08-2007 en 4873 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken