TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van 19 augustus 2007
Kerken in Amersfoort

Kerkdiensten van zondag 19 augustus
volgens opgave van De Stad Amersfoort van 15 augustus 2007

Kerkdiensten in Amersfoort

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Tot en met 29 augustus geen dienst i.v.m. vakantieperiode.

Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl .

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 10.45 uur: Geref. kerken vrijgem. (De Lichtkring); 17.00 uur: Opstandingskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger, dienst van Woord en Gebed.
Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: pastor M. Sweere, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A. van Haarlem.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: zo. 11.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Birkhoven: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, Eucharistieviering, m.m.v. Elisabethkoor.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. E. Bast-Fokkema.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst.

Hervormde Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede; 18.30 uur: ds. W. Dekker, Oosterwolde.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.
Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. R. Brouwer, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. Sz. Kovács, prof.dr. L.J. Koffeman en ds. M.D. van der Giessen.
Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. J. Blom, Ridderkerk; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Gereformeerde Kerk
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. A. Altena, Leersum.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

Protestantse Gemeente


Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, H.A.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T.S. van Leeuwen.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dhr. W.J. de Knijff, Eemnes.

Oecumenisch


Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: 11.00 uur: R. Klein-Kranenburg.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J. Wilmink; 19.00 uur: leesdienst.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Schaapskooi, zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Vathorst, sportzaal De Brink, Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.
Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstr.: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: preeklezen.
Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: tot september vakantie.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor T. Windt, met samenzang.
Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, F. Geerdinck, m.mv. Gemengd koor.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: wo. 15 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor F. Zwarts en/of R. Vonhögen; zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. organist en koorleden.
St. Franciscus Xaveriusparochie, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep 't Zand.
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Open Cantorij.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken
Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Smouter, Apeldoorn; 17.00 uur: ds. F. Gerkema, gez. dienst in Ichtuskerk.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. A. van der Veer, Zwolle; 17.00 uur: ds. F. Gerkema, gez. dienst.
Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.
Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein 'Isselt-C', Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center 'The Point'; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.
Evangelische Verg. Eemland, Koningin Wilhelminaschool, Stevinstraat 2: zo. 10.00 uur: dienst.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Nederlands. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Hersteld Apostolische Zendingskerk, Blanckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Jehovah's Getuigen Gemeente “De Koppel", Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland", Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: envoy en mevrouw H. en R. Veenvliet-Groeve. Tevens oppas en kindernevendienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur en wo. 20.00 uur: dienst.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: Dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. Spreker: Richard Klomp. Thema: Hoe weersta ik verleidingen?. www.rafaelamersfoort.nl
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw 'De Ark', Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Peter Sleebosl.
Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dhr. E.J. van de Werfhorst, 't Harde.
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.
Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: elke zo. 9.45 - 11.45 uur: Eredienst met avondmaal en aansluitend een woordverkondiging. www.vvgamersfoort.nl
l'Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.
Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

 

Kerkdiensten in Amersfoort Noord

S.o.W.-Gemeente

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T.S. van Leeuwen.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Vathorst: Kruispunt (Chr. Geref., Ned. Ger. en Ned. Herv.), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 11.00 uur: dhr. W.J. de Knijff, Eemnes
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: pastor W. Klamer.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Amersfoort-De Horsten en Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Venhuizen, em. Ede; 17.00 uur: ds. C. van Breemen, Zeist.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: leesdienst; 15.00 uur: leesdienst.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.30 uur: ds. T. Schutte, legerpredikant Putten; 17.00 uur: dienst.
Vathorst, “De Brink", Wezeperberg 6: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. C. van den Berg.

Rooms-Katholieke kerk
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: wo. 15 aug. 19.30 uur: Gebedsdienst o.l.v. parochianen; za. geen viering; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, R. Sweers, m.m.v. Martinuskoor; 14.30 uur: doopviering, E. Vos.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos, m.m.v. voorzangers; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, R. Sweers, m.m.v. Gemengd koor.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Overige kerken
Vathorst: PKN, Wellantcollege, Bergenboulevard 11: 11.00 uur: R. Klein-Kranenburg.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College ('t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Smouter, Apeldoorn; 17.00 uur: ds. F. Gerkema, gez. dienst in Ichtuskerk.
Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: geen opgave ontvangen.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl .
Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.
bron: De Stad Amersfoort uitgave: 15 aug 2007
bericht nr. 6129 :  geplaatst op 15-08-2007 en 4971 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken